Education template  

Правилник

Уговор о електричној енергији

Правилник о похваљивању и награђивањуПреузми

Правилник о раду библиотекеПреузми

Правилник о трошковима репрезентацијеПреузми

Правилник о унутрашњем узбуњивањуПреузми

Правилници

- Статут
- Правилник о испитима у основној школи
- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика
- Правилник о избору ђака генерацијеПреузми

ПРАВИЛНИЦИ УСВОЈЕНИ 15.03.2018.

Правилник о раду савету родитеља
Правила понашања
Правилник о систематизацији радних места
Правилник о безбедности ученика 2018.
Правилник о раду 2018.
Статут 2018.
Дисциплинска одговорност ученика 2018.
Пословник-Наставничко веће
Пословник о раду Школског одбора
Пословник ученичког парламента 2018.
Правилник о испитима
Правилник о одговорности запослених


Преузми

ПРАВИЛНИЦИ УСВОЈЕНИ 15.09.2017

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНУ
ЗА ИЗБОР СПОРТИСТА ГОДИНЕ
О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

ПреузмиПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај