Education template  

Материјал за седнице


Поштовани чланови Савета родитеља,

на овој страници се налазе материјали и датуми седница Савета родитеља.

- Извештај о раду директора  - полугодиште школске 2020/2021 године

- Записник са Online седнице Савета родитеља 23.12.2020.
Извештај прво полугодиште - млађи 20-21
Извештај СТАРИЈИХ разреда на крају првог полугодишта 20-21

Пословник о раду Савета родитеља

23.11.2020.
-
материјал за online седницу савета

15.09.2020.
- Записник са конститутивне седнице Савета родитеља за школску 2020/2021

14.09.2020. - Конститутивна седница Савета родитеља за школску 2020/21 годину

- Дневни ред
- Извештај о остваривању годишњег плана за школску 2019/2020
- Извештај о раду директора за школску 2020/2021
- Годишњи план рада за школску 2020/2021

- упоредна табела за осигуравајућа друштва
- Осигурање Глобос
- Осигурање Wiener
- Осигурање ДДОР
- Осигурање Сава
- Осигурање Триглав
- Осигурање АМС 
- Осигурање Generali
- Осигурање Дунав 06.04.2020. - Избор уџбеника за школску 2020/2021. годину

-  Наставничко веће - избор уџбеника
-  Избор уџбеника за 3 и 7; 2 и 6 разред

-  Извештај Ученичког парламента
-  Записник о обавештењу Савета родитељаШколска година 2019/2020

- дневни ред и записник са седнице Савета родитеља на крају I полугодишта
извештај о успеху са I полугодишта

Конститутивна седница Савета родитеља за школску 2019/2020 годину одржана 12.09.2019.
- записник са седнице
- реализован план рада Савета родитеља за школску 2108/2019 годину
- пословник о раду Савета родитеља

- Колегијум Савета родитеља је донео једногласну одлуку да се за осигурање деце изабере осигуравајуће друштво АМС осигурање а да је премија по детету 400 дин + 5 дин за трошкове трезора приликом уплате премије.
   
   У овом пакету осигуране суме су:
 
   хируршка интервенција услед незгоде - 10.000 дин
   болнички дан               - 2.640 дин
   прелом кости               - 8.000 дин
   дневна накнада              - 125 дин
   трошкови лечења    - 440.000 дин
   100% инвалидитет  -  900.000 дин
    смрт услед незгоде - 556.200 дин

Осигурање није обавезно али веома пожељно. Уколико родитељ/старатељ не уплати годишњу премију дете му неће бити осигурано и неће моћи да наплати евентуалну штету.деца су осигурањем покривена од 1. септембра 2019 до 31. августа 2020 године

- Седница заказана за 11. Март 2019. са почетком у 18ч.
  позив за седницу...
  записник са претходне седнице

- Седница заказана за 27.11.2018. са почетком у 18ч
  материјал....

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај