Education template  

Извештаји и правилници

04.12.2020. 

 - Оперативни план ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" (.PDF)

 - ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020_2021. годину (.PDF)

Извештаји за 2019/20 и план за 2020/2021 школску годину

Извештај о остваривању годишњег плана за школску 2019/2020
Извештај о раду директора за школску 2020/2021

Годишњи план рада за школску 2020/2021

COVID 19

- План примене мера
- Допуна Акта о процени ризика
- Како да заштитите себе и друге
- Маска
- Прање руку

Правилници ШУ

- Допис за ОШ и СШ - организовање наставе
- Упутство о мерама заштите
- Закључак кризног штаба стручно упутство за реализовање наставе
- Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у школској 2020-2021 години
- Сртучно упутство СШ - Анекс - одлука
- Анекс школског програма за 2018/2022

- Модел правилника COVID 19
- Модел одлуке о организацији радног времена током ванредног стања

- Правилник о спречавању сукоба интереса
- Правилник о заштити података личности
- Правилник о избору ученика генерације

- Годишњи план рада ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" за школску 2019/2020.годину
- Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" за школску 2018/2019. годину
- Извештај о раду директора ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" за школску 2018/2019. годину
 


Статут
Правилник о испитима у основној школи
Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика
Правилник о избору ђака генерације
Остали правилници
- Лице за заштиту података личности
- Правилник о спречавању сукоба интереса


Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај