Education template  

Ритмичка гимнастика

Интернационални дан Јога Уметничка радионица - Научни центар Ритмичка гимнастика - Тенис


Обогаћени једносменски рад
Радионица Ритмичка гимнастика
План рада за школску 2020/2021. годину
 
Циљ радионице је да ученице унапређују физичке способности, моторичке вештине и знања из области ритмичке гимнастике, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у свакодневном животу.

Очекивани исходи
По завршетку разреда ученица ће бити у стању да:
  • изводи комплексе вежби обликовања својствене ритмичкој гимнастици,
  • изводи кретање, вежбе и саставе уз музичку пратњу,
  • изводи саставе без реквизита и са реквизитима,
  • користи основну терминологију у области ритмичке гимнастике,
  • наводи  примере утицаја физичког вежбања на здравље.
Циљ и исходи радионице се остварују кроз:
  • часове ритмичке гимнастике,
  • учествовање на школским и ваншколским приредбама,
  • посећивање манифестација које су у вези са ритмичком гимнастиком.
Опис активности:
Часови ритмиче гимнастике су усмерени на развој свих моторичких способности ученица уз стално наглашавање естетске компоненте покрета.Примена музике у раду доприноси развоју осећаја за ритам и подстиче креативност изражавања емоције покретом.
Ученице ће увежбавати научене и усвајати нове варијанте ходања, трчања, поскока и скокова, равнотежа, окрета и елемената акробатике. Од реквизита ће се користити обруч, вијача, лопта и палица. Кроз групне вежбе без и са реквизитима ученице ће учити да сопствена знања примене у сарадњи са својим другарицама.За време трајања Посебног програма и пандемије , радионице ће бити усмерене на ниже разреде, као 4. час у смени Б и у продуженом боравку .

Динамика активности: два пута недељно у трајању од сат и по

Узраст деце: ученице од 3. до 8. разреда

Носилац активности: Невена Његован, наставник физичког васпитања
 

АРХИВА
- - -
АКТИВНОСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА   2019/2020
 
Циљ ове активности је да ученице унапређују физичке способности, моторичке вештине и знања из области ритмичке гимнастике, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у свакодневном животу.
Очекивани исходи:
-          ученица изводи комплексе вежби обликовања својствене ритмичкој гимнастици
-          ученица изводи кретање, вежбе и саставе уз музичку пратњу
-          ученица изводи саставе без реквизита и са реквизитима
-          ученица користи основну терминологију у области ритмичке гимнастике
-          ученица наводи  примере утицаја физичког вежбања на здравље
 
Опис активности:
Часови ритмиче гимнастике су усмерени на развој свих моторичких способности ученица уз стално наглашавање естетске компоненте покрета. Примена музике у раду доприноси развоју осећаја за ритам и подстиче креативност изражавања емоције покретом. Појединачна кретања и састави без реквизита су основа коју ће усложњавати вежбе са реквизитима (вијача, обруч и лопта). Кроз групне вежбе без и са реквизитима ученице ће учити да сопствена знања примене у сарадњи са својим другарицама.
 
Динамика активности: два пута недељно у трајању од сат и по
Узраст деце: ученице од 5. до 8. разреда
Носилац активности: Невена Његован, наставник физичког васпитања

- Ритмичка гимнастика PDF

05.03.2020.
Позвали смо родитеље и показали им какве смо до сада вежбе радили и шта смо све научили о телу и духу оквиру програма обогаћеног једносменског рада.


Радионицу води наставница физичког васпитања Невена Његован.
 

      
   
 


    
  

 


18.11.2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ „ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА”
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
 
Током претходних месец дана придружиле су нам се нове девојчице и сада смо дефинитивно оформиле групу од 25 вежбачица узраста од 2. до 6. разреда, а међу њима и три драга и талентована предшколца која вредно вежбају и угледају се на своје старије сестре и другарице. Вежбе за развој снаге и покретљивости су и даље биле неизоставни део сваког часа. Метод игре смо користиле како бисмо више интервално трчале и развијале издржљивост. Овог месеца смо много времена посветиле извођењу вежби са обручем попут вртења обруча, избацивања, котрљања и многих других манипулација овим реквизитом. Вијача је нови реквизит са којим су се девојчице упознале. Све су до сада имале прилику да трче и скачу кроз вијачу, а сада нам је задатак да том кретању додамо естетску компоненту, као и да научимо нове кретње које су својствене вежбању са овим реквизитом. У наредном периоду нам предстоји подела девојчица у мање групе које ће вежбати као екипа, заједно учити и увежбавати своју кореографију.
 
Наставник Невена Његован
 

    


31.10.2019.

Обогаћени једносменски радн, као новина, није нам стран јер је наша школа радила целодневнои баш тада низала успехе у ритмичкој гимнастици и многим другим вештинама.
Наставница Невена оживљава традицију бављења ритмичком гимнастиком, по којој је наша школа била позната, и успешна је подједнако као некад наставница Минерва. 

      

      


14. 10.2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ „ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА”
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

 
У периоду од 15.09. до 11.10.2019. одржано је свих осам планираних часова ритмичке гимнастике.
Током прве две недеље часове је посећивало 6 ученица, а од октобра број се повећао на 17 ученица. На часовима су се спроводиле вежбе обликовања својствене ритмичкој гимнастици и полако су се ученице припремале за процес самосталног осмишљавања вежби које би оне спровеле у припремном делу часа. На свим часовима се посебна пажња посвећивала повећању покретљивости и јачању великих мишићних група. Ученице су училе и увежбавале основне скокове, окрете и равнотеже. Од акробатике ученице су радиле став на шакам и премет странце. Обруч је први реквизит са којим су се девојчице упознале. Почеле смо да вежбамо спајање више елемената у целину, уз слушање тактирања које задаје наставница, и тиме доприносимо развоју осећаја за промену ритма и темпа.
 
Наставник Невена Његован


Кликом на слике добијате фотографије у већем формату
 


    

       

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај