Education template  

Распоред додатних активности

Распоред часова слободних активности, допунске наставе, додатне наставе, секције,
изборних предмета и припремне наставе школске 2019/2020.године
 
Име и презиме наставника Наставни предмет Одржава часове Недељни фонд
Разред и
Одељење
Времео државања
Луција Лалицки физика допунсканастава
додатна настава
припремна настава
1
1
1
 6, 7,8
 6,7,8
 8/1, 8/2
понедељак 8,15.
четвртак 8,15. 
свака друга среда 8,15
Мирјана Хрваћанин Грастић хемија и биологија допунска настава
слободна наставна активност(домаћинство)
изборни предмет (домаћинство)
ЧОС
1
1
1
1
1
 
7,8
7
 
8
 
5/3
четвртак 7.час.
среда 8,15
четвртак 8,15
среда 2.час
Валерија Булатовић географија

грађанско
васпитање
допунска настава
додатна настава
припремна настава
ЧОС
1
1
1
1
 
5,6,7,8
7/2,7/3,8/1,8/2
8/1,8/2
6/3
четвртак7.час.
петак 7.час
свака друга среда 8,15
понедељак 7. час

Милан Чоловић

историја
грађанско
васпитање
додатна настава
припремна настава
ЧОС
1
1
1
 
5/1, 5/3
8/1, 8/2
 
 
четвртак7. час
четвртак 8,15
Млађан Василевски музичкакултура слободна наставна активност (хор и оркестар) 1

 
5,6,7,8 среда 7.час
четвртак 7.час
Нирвана Ћућуз Ликовна култура
цртање, сликање, вајање
слободне наставне активности (цртање сликање вајање) 1  
5/1,5/2
5/3,6/2
6/1
6/3
 
среда 8,15
понедељак 7.час
понедељак 6. Час
петак 8,15
Никола Вранешевић Техничко образовање

информатика
 слободне наставне активности (шах)
1
1
 
7
8
уторак 8,10
понедељак 7.час.
Лидија Марковић Српски језик  
додатна настава
допунска настава
драмска секција


1
1
1
 
 
8/2, 6/2
8/2, 6/2
8/2, 6/2
 
понедељак7. час
среда 7. час
петак 8,10
Марија Радовановић Дачић Српски језик допунска настава
додатна настава
1
1
 
5/1,5/2,5/3,7/1
четвртак 8,15
уторак и петак 8,15
 
Марина Глинос српск ијезик

додатна
понедељак 14:10
петак 8:10
допунска настава
додатна настава
литерарна секција
припремна настава
ЧОС

1
1
1
1
 
6/1,6/3,7/2,7/3
 
 
8/1
6/1
 
уторак 8,10
среда8,10
понедељак 7.час.
понедељак 8,10
петак 8,10
Мракић Ивана Енглески језик додатна настава
допунска настава

ЧОС

 
1
1
1
8
 
5/1,5/3,6/1,6/2,6/3,
7/2,7/3,8/1,8/2
 
 
уторак 8,10

четвртак8,10
Јована Продановић математика

информатика
допунска настава(математика)
додатна настава(информатика)

 
1
 

1


 
 
 
5/3
 
5/1 5/3
среда 8,10


 
уторак 8,10
Марија Јеремић математика допунска/додатна
 
допунска/додатна
ЧОС
1
 
1
1
5
 
7
7/2
петак 8,10
 
понедељак 8,10
четвртак 8,10
Тања Бјелић Математика допунска настава
додатна настава
припремна настава
ЧОС
1
1
1
6
6
8/1 8/2
петак7.час.
понедељак 7.час.
среда 7.час.
Јована Стишовић Физичко васпитање  
спортска секција
1  
5,6,7, 8

петак7. час
Невена Његован Физичко васпитање  
спортска секција
1

 
 
5,6,7,8
уторак 7.час
Маријана Јовановић

биологија

 
додатна настава
слободна наставна активност (чувари природе)
припремна настава
ЧОС
1
 
1

1
1
7
 
5
 
6
 
понедељак 8,10
понедељак 7.час.
 
четвртак 7.час.
уторак 7.час.
петак 8,10
Наташа Ковачевић енглескијезик допунска настава
ЧОС
1
1
7/1
 
7/1
среда 8,10
уторак 7. час
Јелена Јошић Немачки језик додатна настава
допунска настава
 
 
 
 
ЧОС
1
1
 
 

1

 
 
 
5/1,6/1,6/2,6/3
7/1,7/2,7/3,8/1,8/2
 
5/1
понедељак 8,10
 
 
петак 8,10
 
 
четвртак 8,10
Бојан Филиповић Немачки језик допунска настава 1
1
5/2
5/3
петак, 7. час
петак 5. час
Сара Покрајац енглески језик и грађанско васпитање допунска настава
ЧОС
1
1
 
5/1, 5/2,6/1,6/3
5/2
петак 6. час
четвртак 5.час
 
 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај