Education template  

3 разред

  Распоред часова

Часови Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Физичко васпитање Математика Српски језик Математика
3. Енглески језик Српски језик Музичка култура Природа и друштво Физичко васпитање
4. Природа и друштво Чувари природе/ Од играчке до рачунара Енглески језик Физичко васпитање Ликовна култура
5. Грађанско васпитање
Верска настава
      Ликовна култура
 
Контакт е-маил учитељице:

3-1 Оливера Ђурђевић
3-2 Вера Живановић
3-3 Мирјана Дупало
3-4 Милица Дурковић
  енглески језик - Наташа Ковачевић


Напомена
- најновије информације ће бити објављене на врху странице а старије се померају према дну странице.
- препоручујемо да повремено обновите учитавање странце преко кружне стрелице (Reload) у заглављу овог програма или притиском на тастер F5 како би Вам био доступан сав објављени садржај.


ПОЗИВ НА ONLINE РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ.


Наруџбеница за уџбенике за школску 2020/2021 годину.

Четврти разред

Молимо Вас да попуњене и потписане наруџбенице фотографишете и доставите учитељицама и разредним старешинама на e-mail до петка 15.05.2020.
 


Градиво за петак 29.05.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Ликовна култура


Градиво за четвртак 28.05.2020.

1. Физичко васпитање
2. Природа и друштво 
3. Математика

Градиво за среду 27.05.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Енглески језик
4. Музичка култура


Градиво за уторак 26.05.2020.

1. Математика
2. Српски језик
3. Чувари природе
4. Физичко васпитање


Градиво за понедељак 25.05.2020.

1. Српски - прати наставу на РТС2
2. Математика - прати наставу на РТС2; Домаћи задатак: Радна свеска страна 76.
3. Природа и друштво - квиз "Животне заједнице"
4. Енглески језик
5. Грађанско васпитање
6. Верска настава


Градиво за суботу 23.05.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Ликовна култура


Градиво за петак 22.05.2020.

1. Српски језик - одгледати час са РТС2. Записати најважније , урадити домаћи задатак са РТС часа.
2. Математика  - одгледати час са РТС2. Записати најважније , урадити домаћи задатак са РТС часа.
3. Физичко васпитање
4. Ликовна култура


Градиво за четвртак 21.05.2020.

1. Физичко васпитање
2. Природа и друштво 
3. Математика

Градиво за среду 20.05.2020.

1. Српски језик - пратите РТС2 + ТЕСТ
2. Математика - радна свеска 73 страна
3. Енглески језик
4. Музичка култура


Градиво за уторак 19.05.2020.

1. Математика
2. Српски језик - пратите РТС2 Писање речце ЛИ
3. Чувари природе
4. Физичко васпитање


Градиво за понедељак 18.05.2020.

1. Српски
2. Математика
3. Природа и друштво
4. Енглески језик
5. Грађанско васпитање
6. Верска настава: - Чувамо дарове божије љубави
                                - видео


Градиво за петак 15.05.2020.

1. Српски језик
2. Математика - обим троугла, утврђивање- Уџбеник  83.страна 2. задатак
3. Физичко васпитање
4. Ликовна култура


Градиво за четвртак 14.05.2020.

1. Физичко васпитање
2. Природа и друштво 
3. Математика - урадити радну свеску на 71. страни
4. Српски одгледати РТС час - Писање речце НЕ уз глаголе, придеве и именице


Градиво за среду 13.05.2020.

1. Српски језик
2. Математика 
3. Енглески језик


Градиво за уторак 12.05.2020.

1. Математика
2. Српски језик
3. Чувари природе
4. Физичко васпитање

Градиво за понедељак 11.05.2020.

1. Српски
2. Математика: - лекција
                           - задаци
3. Природа и друштво
4. Енглески језик
5. Грађанско васпитање
6. Верска настава


Градиво за суботу 09.05.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Енглески језик
4. Грађанско васпитање
5. Природа и друштво


Градиво за петак 08.05.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Ликовна култура


Градиво за четвртак 07.05.2020.

1. Математика - Паралелне праве - утврђивање РТС2
2. Српски језик - Речи различитог облика а истог или сличног значења -" О језику" 72. страна.
3. Природа и друштво - Значај и заштита рељефа и земљишта-  прочитати лекцију и записати најважније у свеске
4. Физичко васпитањеГрадиво за среду 06.05.2020.

1. Српски језик - Пратите РТС2 - Речи истог облика а различитог значења
2. Математика - Пратите РТС 2 - Нормалне праве - утврђивање 
3. Енглески језик


Градиво за уторак 05.05.2020.

1. Математика
2. Српски језик
3. Физичко васпитање
4. Чувари природе


Градиво за понедељак 04.05.2020.

1. Српски
2. Математика
3. Природа и друштво
4. Енглески језик
5. Верска настава
6. Грађанско васпитање


АПРИЛ 2020


Градиво за четвртак 30.04.2020.

1. Математика - Радна свеска, страна 100.
2. Српски језик
3. Природа и друштво
4. Физичко васпитање


Градиво за среду 29.04.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Енглески језик
4. Музичка култура


Градиво за уторак 28.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик
3. Физичко васпитање
4. Чувари природе


Градиво за понедељак 27.04.2020.

1. Српски
2. Математика
3. Природа и друштво
4. Грађанско васпитање
5. Верска настава + Видео


Градиво за петак 24.04.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Ликовна култура


Градиво за четвртак 23.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик
3. Природа и друштво: - Задатак
                                       - Шуме
4. Физичко васпитање


Градиво за среду 22.04.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Енглески језик
4. Музичка култура


Градиво за уторак 21.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик
3. Физичко васпитање
4. Чувари природе


Градиво за четвртак 16.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик
3. Природа и друштво
4. Физичко васпитање


Градиво за среду 15.04.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Енглески језик
4. Музичко васпитање


Градиво за уторак 14.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик и Физичко васпитање
3. Чувари природе


Градиво за понедељак 13.04.2020.

1. Српски
2. Математика
3. Природа и друштво
4. Грађанско васпитање
5. Верска настава


Градиво за петак 10.04.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Ликовна култура


Градиво за четвртак 09.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик
3. Природа и друштво
4. Физичко васпитање


Градиво за среду 08.04.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Енглески језик
4. Музичко васпитање


Градиво за уторак 07.04.2020.

1. Математика
2. Физичко васпитање
3. Српски језик
4. Чувари природе


Градиво за понедељак 06.04.2020.

1. Српски
2. Математика
3. Природа и друштво
4. Грађанско васпитање
5. Верска настава
6. Енглески језик


Градиво за петак 03.04.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Ликовна култура


Градиво за четвртак 02.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик
3. Природа и друштво
4. Физичко васпитање


Градиво за среду 01.04.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Музичка култура
4. Енглески језик
 


М А Р Т  2 0 2 0 


Градиво за уторак 31.03.2020.

1. Математика
2. Физичко васпитање
3. Српски језик
4. Чувари природе


Градиво за поедељак 30.03.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Енглески језик
4. Природа и друштво
5. Грађанско васпитањеГрадиво за петак 27.03.2020.

1. Српски
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Ликовна култура 
Градиво за четвртак 26.03.2020.

1. Математика
2. Српски
3. Природа и друштво
4. Физичко васпитање

Градиво за среду 25.03.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Музичка култура
4. Енглески језикГрадиво за уторак 24.03.2020.

1. Математика
2. Српски
3. Физичко
4. Чувари природеГрадиво за понедељак 23.03.2020.

1. Српски језик
2. Математика
3. Енглески језик
4. Природа и друштво
5. Грађанско васпитање
6. Веронаука

Градиво за суботу 21.03.2020.

1. Математика, Српски језик, Природа и друштво (све у једном фајлу)

Градиво за петак 20.03.2020.

1. Српски језик
            Из песме "Замислите децо" Д.Р. препишите прве три строфе писаном латиницом. Вежбајте изражајно читање, прочитајте песму два пута наглас.
2. Математика
            Урадите у радној свесци из математике једначине са сабирањем и одузимањем на страни 78.
            Јуче смо поновили ту лекцију преко часа РТС3.
3. Ликовно васпитање
            Илуструјте песму "замислите децо" као стрип у неколико слика. Обојите.
4. Физичко васпитање
           књига као разбибрига
           
5. Пратите часове на РТС3, записујте одговоре. Урађене задатке сликајте и пошаљите учитељици.

    За сва питања и упутства обратите се учитељици
    Поздрав


 

 

Градиво за Четвртак 19.03.2020.

1. Математика - Множење и дељење
                          - лакша
2. Српски језик - Лекција
                          - лакши
3. Природа и друштво
4. Физичко васпитањеГрадиво за среду 18.03.2020.

1. Математика - Множење и дељење
                         - Множење, дељење, троцифрени, једноцифрени 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај