Education template  

4 разред

  Распоред часова

 
 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
 
Српски језик Ликовна култура Музичка култура Чувари природе Српски језик
2 Математика Ликовна култура Физичко васпитање Природа и друштво Физичко васпитање
3
 
Физичко Математика Српски језик Математика Енглески језик
4 Природа и друштво Српски језик Математика Српски језик Математика
5 Верска настава/
Грађ. васпитање
Енглески језик Секције   ЧОС (претчас)


Контакт е-маил учитељице:

4-1 Вања Милојевић
4-2 Даница Божић
4-3 Драгана Ковачевић
       Енглески језик - Сара Покрајац

Напомена
- најновије информације ће бити објављене на врху странице а старије се померају према дну странице.
- препоручујемо да повремено обновите учитавање странце преко кружне стрелице (Reload) у заглављу овог програма или притиском на тастер F5 како би Вам био доступан сав објављени садржај.


ПОЗИВ НА ONLINE РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Наруџбенице за уџбенике за школску 2020/2021 годину.

Пети разред - наруџбеница

Молимо Вас да попуњене и потписане наруџбенице фотографишете и доставите учитељицама  на e-mail до петка 15.05.2020.ДОМАЋА ЛЕКТИРА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД - списак књига по новом наставном програму
 


Градиво за петак 29.05.2020.

1. Српски језиk      (ODT)    (PDF)
2. Физчко васпитање
3. Енглески језик
4. Математика


Градиво за четвртак 28.05.2020.

1. Чувари природе
2. Природа и друштво
3. Математика
4. Српски језик  (ODT)   (PDF)
5. Од играчке до рачунара


Градиво за среду 27.05.2020.

1. Математика
2. Српски језик              (ODT)    (PDF)
3. Музичка култура
4. Физичко васпитање


Градиво за уторак 26.05.2020.

1. Ликовна култура
2. Српски језик (ODT)   (PDF)
3. Енглески језик
4. Математика


Градиво за понедељак 25.05.2020.

1. Српски         (ODT)        (PDF)
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Природа и друштво
5. Верска настава 
6. Грађанско васпитање


Градиво за петак 23.05.2020.

1. Српски језиk      (ODT)    (PDF)
2. Физчко васпитање
3. Енглески језик
4. Математика


Градиво за петак 22.05.2020.

1. Српски језиk      (ODT)    (PDF)
2. Физчко васпитање
3. Енглески језик: - лекција
                              - Present continous
4. Математика


Градиво за четвртак 21.05.2020.

1. Чувари природе
2. Природа и друштво
3. Математика
4. Српски језик  (ODT)   (PDF)
5. Од играчке до рачунара


Градиво за среду 20.05.2020.

1. Математика
2. Српски језик              (ODT)    (PDF)
3. Музичка култура
4. Физичко васпитање


Градиво за уторак 19.05.2020.

1. Ликовна култура
2. Српски језик (ODT)   (PDF)
3. Енглески језик: - Упутство
                              - Решења
4. Математика


Градиво за понедељак 18.05.2020.

1. Српски         (ODT)        (PDF)
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Природа и друштво
5. Верска настава 
6. Грађанско васпитање

Градиво за петак 08.05.2020.

1. Српски језиk      (ODT)    (PDF)
2. Физчко васпитање
3. Енглески језик
4. Математика


Градиво за четвртак 14.05.2020.

1. Чувари природе
2. Природа и друштво
3. Математика
4. Српски језик  (ODP)   (PDF)
5. Од играчке до рачунара


Градиво за среду 13.05.2020.

1. Математика
2. Српски језик              (PPT)    (PDF)
3. Музичка култура
4. Физичко васпитање


Градиво за уторак 12.05.2020.

1. Ликовна култура
2. Српски језик (ODT)   (PDF)
3. Енглески језик: - Упутство
                              - Can - Can`t
4. Математика


Градиво за понедељак 11.05.2020.

1. Српски         (ODT)        (PDF)
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Природа и друштво
5. Верска настава 
6. Грађанско васпитање


Градиво за суботу 09.05.2020.

1. Српски језиk      (ODT)    (PDF)
2. Физчко васпитање
3. Грађанско васпитање
4. Математика
5. Природа и друштво


Градиво за петак 08.05.2020.

1. Српски језиk      (ODT)    (PDF)
2. Физчко васпитање
3. Енглески језик
4. Математика
5. Одељенска заједница


Градиво за четвртак 07.05.2020.

1. Чувари природе
2. Природа и друштво
3. Математика
4. Српски језик  (ODT)   (PDF)
5. Од играчке до рачунара


Градиво за среду 06.05.2020.

1. Математика
2. Српски језик              (ODP)    (PDF)
3. Музичка култура
4. Физичко васпитање


Градиво за уторак 05.05.2020.

1. Ликовна култура
2. Српски језик   (DOCX)
3. Енглески језик
4. Математика


Градиво за понедељак 04.05.2020.

1. Српски
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Природа и друштво
5. Верска настава 
6. Грађанско васпитањеАПРИЛ 2020


Градиво за четвртак 30.04.2020.

1. Чувари природе
2. Природа и друштво
3. Математика
4. Српски језик  (ODP)   (PDF)
5. Од играчке до рачунара


Градиво за среду 29.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик              (ODP)    (PDF)
3. Музичка култура
4. Физичко васпитање


Градиво за уторак 28.04.2020.

1. Ликовна култура
2. Српски језик          (ODP)   (PDF)
3. Енглески језик
4. Математика


Градиво за понедељак 27.04.2020.

1. Српски   (ODT)    (PDF)
2. Математика
3. Физичко васпитање
4. Природа и друштво
5. Верска настава 
6. Грађанско васпитање


Градиво за петак 24.04.2020.

1. Српски језик
2. Физчко васпитање
3. Енглески језик: - упутство
                              - решења
4. Математика: - припрема за писмени
5. Одељенска заједница


Градиво за четвртак 23.04.2020.

1. Чувари природе
2. Природа и друштво
3. Математика
4. Српски језик  (ODP)   (PDF)
5. Од играчке до рачунара


Градиво за среду 22.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик              (ODP)    (PDF)
3. Музичка култура       (PPTX)   (PDF)
4. Физичко васпитање  (PPTX)   (PDF)


Градиво за уторак 21.04.2020.

1. Ликовна култура   (PPTX)   (PDF)
2. Српски језик          (ODP)   (PDF)
3. Енглески језик
4. Математика

Градиво за четвртак 16.04.2020.

1. Чувари природе
2. Природа и друштво
3. Математика
4. Српски језик  (ODT)   (PDF)
5. Од играчке до рачунара  (ODT)   (PDF)


Градиво за среду 15.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик              (ODP)    (PDF)
3. Музичка култура       (PPTX)   (PDF)
4. Физичко васпитање  (PPTX)   (PDF)


Градиво за уторак 14.04.2020.

1. Ликовна култура   (PPTX)   (PDF)
2. Математика
3. Српски језик          (ODТ)   (PDF)
4. Енглески језик: - Лекција
                              - Easter
                              решења


Градиво за понедељак 13.04.2020.

1. Српски                            (ODT)    (PDF)
2. Математика
3. Физичко васпитање       (PPT)    (PDF)
4. Природа и друштво       (PPT)    (PDF)
5. Верска настава 
6. Грађанско васпитањеГрадиво за петак 10.04.2020.

1. Српски језик              (ODT)       (PDF)
2. Физчко васпитање    (PPTX)     (PDF)
3. Енглески језик
4. Математика


Градиво за четвртак 09.04.2020.

1. Чувари природе
2. Природа и друштво  (PPT)     (PDF)
3. Математика
4. Српски језик  (ODT)   (PDF)
5. Од играчке до рачунара  (ODT)   (PDF)


Градиво за среду 08.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик              (ODT)    (PDF)
3. Музичка култура       (PPT)     (PDF)
4. Физичко васпитање  (PPT)     (PDF)


Градиво за уторак 07.04.2020.

1. Ликовна култура   (PPTX)   (PDF)
2. Математика
3. Српски језик          (ODP)   (PDF)
4. Енглески језик: - Unit 4
                              - решења


Градиво за понедељак 06.04.2020.

1. Српски                            (ODT)    (PDF)
2. Математика
3. Физичко васпитање       (PPT)    (PDF)
4. Природа и друштво       (PPT)    (PDF)
5. Верска настава 
6. Грађанско васпитање


Градиво за петак 03.04.2020.

1. Српски језик                (ODP)    (PDF)
2. Физичко васпитање   (PPT)    (PDF)
3. Енглески језик
4. Математика
5. Одељенска заједница   (ODP)    (PDF)


Градиво за четвртак 02.03.2020.

1. Чувари природе
2. Природа и друштво   (PPT)    (PDF)
3. Математика
4. Српски језик               (ODT)    (PDF)
5. Од играчке до рачунара    (PPT)    (PDF)Градиво за среду 01.04.2020.

1. Математика
2. Српски језик               (ODT)   (PDF)
3. Физичко васпитање   (PPT)   (PDF)
4. Музичка култуra         (PPT)   (PDF)  


М А Р Т  2 0 2 0


Градиво за уторак 31.03.2020.

1. Ликовна култура   (PPT)    (PDF)
2. Математика
3. Српски језик         (ODT)    (PDF)
4. Енглески језик: - упутство   - исправљено
                              - презентација - исправљено


Градиво за понедељак 30.03.2020.

1. Математика и Грађанско васпитање  (ODT)   (PDF)
2. Српски језик  (ODT)    (PDF)
3. Природа и друштво  (PPT)   (PDF)
4. Физичко  (PPT)   (PDF)
5. Верска настава

Градиво за петак 27.03.2020.

1. Физичко васитање (PPT)    (PDF)
2. Математика - домаћи задатак (DOC)     (PDF)
3. Чос

Градиво за четвртак 26.03.2020.

1. Математика
2. Српски језик  (ODП)   (PDF)
3. Природа и друштво   (DOC)   (PDF)
4. Од играчке до рачунара
5. Чувари природе - Вода
6. Енглески језик - Упутство
                             - Презентација


Градиво за среду 25.03.2020.

1. Математика
2. Српски језик  (ODP)   (PDF)
3. Физичко         (PPT)   (PDF)


Градиво за уторак 24.03.2020.

1. Српски језик - Листамо енциклопедије и речнике за децу  (PDF)
2. Математика - Домаћи  (PDF)
3. Природа и друштво - Равничарски крајеви    (PPT)     (PDF)
4. Музичко, Ликовно, Физичко     (PPT)     (PDF)


Градиво за понедељак 23.03.2020.

1. Српски језик   (ODP)    (PDF)
2. Енглески језик
3. Грађанско васпитање
4. Верска настава - литургија
Градиво за суботу 21.03.2020.

1. Српски језик - домаћи заатак
2. Природа и друштво: - домаћи задатак
                                       - Обновљиви и не обновљиви извори енергије - слајдови  (PPT)      (PDF)


Градиво за петак 20.03.2020.

1. Српски (PPT)  или  (ПДФ)
2. Енглески - упутство
                    - граматика
                    - аудио


Градиво за четвртак 19.03.2020.

1. Математика - домаћи задатак: радна свеска, 111. страна, 11. 12. 13. и 14. задатак
2. Природа и друштво - домаћи задатак са часа емитованог на РТС
3. Од играчке до рачунара            PDF верзија


Градиво за среду 18.03.2020.
 

1. Математика - домаћи
                           Урадити 8, 9. и 10. задатак на страни 111 у Радној свесци из математике. 
17.03.2020.

- Прилог за данашњи час српског језика- дневник читања

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај