Education template  

Запослени

Директор школе:
Биљана Лазаревски kraljpetar@sbb.rs

Педагог:
Невена Павловић pedagog@oskraljpetar.edu.rs

Психолог:
Душица Веђић psiholog@oskraljpetar.edu.rs

Радно време стручних сарадника школе

Радно време      педагог        психолог
понедељак 8-14ч - - -
уторак 9-15ч 10-16ч
среда 10-16ч - - -
четвртак 9-15ч 11-17ч
петак 11-17ч 9-15ч
сваког другог петка

Секретар:
Марина Мартић kraljpetar@sbb.rs

Шеф рачуноводства:
Оливера Новески

Професори разредне наставе:

Вања Милојевић I/1 vanja.milojevic@oskraljpetar.edu.rs
Даница Бaбић I/2 danica.babic@oskraljpetar.edu.rs
Ивана Милинковић I/3 ivana.milinkovic@oskraljpetar.edu.rs
Ивана Миленковић I/4 ivana.milenkovic@oskraljpetar.edu.rs
Катарина Љуботина II/1 katarina.ljubotina@oskraljpetar.edu.rs
Јасмина Пaучковић II/2 jasmina.pauckovic@oskraljpetar.edu.rs
Анита Мишковић II/3 anita.miskovic@oskraljpetar.edu.rs
Милица Тошић II/4 milica.tosic@oskraljpetar.edu.rs
Ана Белић II/5 ana.belic@oskraljpetar.edu.rs
Татјана Банковић III/1 tatjana.bankovic@oskraljpetar.edu.rs
Јелена Ћук III/2 jelena.cuk@oskraljpetar.edu.rs
Наташа Михајловић III/3 natasa.mihajlovic@oskraljpetar.edu.rs
Невена Борић III/4 nevena.boric@oskraljpetar.edu.rs
Оливера Ђурђевић IV/1 olivera.djurdjevic@oskraljpetar.edu.rs
Вера Живановић IV/2 vera.zivanovic@oskraljpetar.edu.rs
Мирјана Дупало IV/3 mirjana.dupalo@oskraljpetar.edu.rs
Милица Дурковић IV/4 milica.durkovic@oskraljpetar.edu.rs

Продужени боравак:

Даниела Недељковић
Тамара Срећковић

Уговор о привременим
и повременим пословима

Ирена Вујасиновић
Ана Башановић
Јасна Петрашиновић

Професори предметне наставе:

Српски језик:

Лидија Марковић lidija.markovic@oskraljpetar.edu.rs
Марија Радовановић Дачић marija.radovanovic.dacic@oskraljpetar.edu.rs
Марина Глинос marina.glinos@oskraljpetar.edu.rs


Математика
Јована Продановић jovana.prodanovic@oskraljpetar.edu.rs
Драгана Деспотовић dragana.despotovic@oskraljpetar.edu.rs
Ива Поповић iva.popovic@oskraljpetar.edu.rs

Енглески језик:
Наташа Ковачевић natasa.kovacevic@oskraljpetar.edu.rs
Ивана Мракић Ivana.mrakic@oskraljpetar.edu.rs
Сара Покрајац sara.pokrajac@oskraljpetar.edu.rs

Немачки језик:
Јелена Јошић jelena.josic@oskraljpetar.edu.rs
Урош Васиљевић uros.vasiljevic@oskraljpetar.edu.rs

Биологија:
Маријана Јовановић
marijana.jovanovic@oskraljpetar.edu.rs

Географија:
Валерија Булатовић valerija.bulatovic@oskraljpetar.edu.rs

Физика:
Лалицки Луција lucija.lalicki@oskraljpetar.edu.rs

Хемија:
Мирјана Хрваћанин Грастић mirjana.hrvacanin.grastic@oskraljpetar.edu.rs
Марија Тодоровић marija.todorovic@oskraljpetar.edu.rs

Историја:
Милан Чоловић milan.colovic@oskraljpetar.edu.rs

Техничко и информатичко образовање,
Техника и технологија:

Никола Вранешевић nikola.vranesevic@oskraljpetar.edu.rs

Информатика и рачунарство
Луција Лалицки lucija.lalicki@oskraljpetar.edu.rs
Јована Продановић jovana.prodanovic@oskraljpetar.edu.rs

Музичка култура:
Млађан Василевски mladjan.vasilevski@oskraljpetar.edu.rs

Ликовна култура:
      Нирвана Ћућуз

nirvana.cucuz@oskraljpetar.edu.rs


Физичко васпитање:
Иван Нецин ivan.necin@oskraljpetar.edu.rs
Невена Његован nevena.njegovan@oskraljpetar.edu.rs

Верска настава:
Радмила Лисинац  radmila.lisinac@oskraljpetar.edu.rs

Библиотека:
Милош Бабић

Спремачице:

Томић Смиља
Арбутина Светлана
Алић Снежана
Станковић Драгана
Томић Даница
Терзић Милица


Домар:
Зоран БојићПОДЕЛА ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И НАСТАВНИЦИМА
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Име и презиме Разред Обавезни предмети и недељни фонд часова Нед.
фонд
Изборни
предмети
Нед.
фонд
Остале активности
 
Нед.
фонд
Катарина Љуботина I/1 Српски језик 5
Математика 5
Свет око нас 2
Ликовна култура 1
Музичка култура 1 Физичко и здравствено васпитање 3
Пројектна настава  1
18 Грађанско васпитање
 
1 ДПН 1
СА 1
ОЗ 1
3
Јасмина Паучковић I/2 Српски језик 5
Математика 5
Свет око нас 2
Ликовна култура 1 Музичка култура 1 Физичко  и здравствено васпитање 3
Пројектна настава  1
18 Грађанско васпитање 1 ДПН 1
СА 1
ОЗ 1
3
Анита Мишковић I/3 Српски језик 5
Математика 5
Свет око нас 2
Ликовна култура 1 Музичка култура1
Физичко  и здравствено васпитање 3
Пројектна настава  1
18 Грађанско васпитање 1 ДПН 1
СА 1
ОЗ 1
3
Милица Тошић I/4 Српски језик 5
Математика 5
Свет око нас 2
Ликовна култура 1 Музичка култура Физичко  и здравствено васпитање 3
Пројектна настава  1
18 Грађанско васпитање 1 ДПН 1
СА 1
ОЗ 1
3
 
Ана Белић 
 
     I/5 Српски језик 5
Математика 5
Свет око нас 2
Ликовна култура 1 Музичка култура 1
Физичко  и здравствено васпитање 3
Пројектна настава  1
18 Грађанско васпитање 1 ДПН 1
СА 1
ОЗ 1
3
Татјана Банковић II/1 Српски језик 5
Математика 5
Свет око нас 2
Ликовна култура 2
Музичка култура 1
Физичко и здравствено васпитање 3
Пројектна настава  1
19 Грађанско васпитање
 
1 ДПН 1 СА 1
ОЗ 1
3
Јелена Ћук II/2 Српски језик 5
Математика 5
Свет око нас 2
Ликовна култура 2
Музичка култура 1
Физичко и здравствено васпитање 3
Пројектна настава  1
19 Грађанско васпитање
 
1 ДПН 1 СА 1
ОЗ 1
 
3
Наташа Михајловић II/3 Српски језик 5
Математика 5
Свет око нас 2
Ликовна култура 2
Музичка култура 1
Физичко и здравствено васпитање 3
Пројектна настава  1
19 Грађанско васпитање
 
1 ДПН 1 СА 1
ОЗ 1
3
Невена Борић II/4 Српски језик 5
Математика 5
Свет око нас 2
Ликовна култура 2
Музичка култура 1
Физичко и здравствено васпитање 3
Пројектна настава  1
19 Грађанско васпитање
 
1 ДПН 1 СА 1
ОЗ 1
3
Оливера Ђурђевић III/1 Српски језик 5
Математика 5
Природа и друштво 2
Ликовна култура 2
Музичка  култура 2
Физичко васпитање 3
19 Грађанско васпитање 1
Чувари природе1
2 ДПН 1
СА 1
ОЗ 1
3
Вера Живановић III/2 Српски језик 5
Математика 5
Природа и друштво 2
Ликовна култура 2
Музичка  култура 2
Физичко васпитање 3
19 Грађанско васпитање 1
Чувари природе1
2 ДПН 1 СА 1
ОЗ 1
3
 
Мирјана Дупало
III/3 Српски језик 5
Математика 5
Природа и друштво 2
Ликовна култура 2
Музичка  култура 2
Физичко васпитање 3
19 Грађанско васпитање 1
Од играчке до рачунара 1
2 ДПН 1 СА 1
ОЗ 1
3
Милица Дурковић      III /4 Српски језик 5
Математика 5
Природа и друштво 2
Ликовна култура 2
Музичка  култура 2
Физичко васпитање 3
 
19 Грађанско васпитање 1
Чувари природе1
2 ДПН 1 СА 1
ОЗ 1
3
Вања Милојевић IV/1 Српски језик 5
Математика 5
Природа и друштво 2
Ликовна култура 2
Музичка  култура 2
Физичко васпитање 3
19 Грађанско васпитање 1
Чувари
природе 1
2 ДПН 1 СА 1
ОЗ 1
3
Даница Бабић IV/2 Српски језик 5
Математика 5
Природа и друштво 2
Ликовна култура 2
Музичка  култура 2
Физичко васпитање 3
19 Грађанско васпитање 1
Од играчке до рачунара 1
2 ДПН 1 СА 1
ОЗ 1
3
Драгана Ковачевић IV/3 Српски језик 5
Математика 5
Природа и друштво 2
Ликовна култура 2
Музичка  култура 2
Физичко васпитање 3
19 Грађанско васпитање 1
Чувари
природе 1
2 ДДН 1 СА 1
ОЗ 1
3
 
Јелена Јошић
 
Одељењски старешина 5/1
V/1
VI/1,2,3
VII/1,2,3
VIII/1,2,3
 
 
Немачки језик
18        
Сара Покрајац
 
Одељенски
старешина 5/2
V/2
IV/1,2,3
II/1,2,3,4
 
 Енглески језик 16  Грађанско васпитање
 V/1,2- прва група
 V/2,3 – друга
 VI/1 - трећа
 VI/3 - четврта
     

Мирјана Хрваћанин Грастић
Одељенски старешина 5/3
 
   V/3
VIII/1,2
  
Биологија/
Хемија
  6 Радионице у оквиру обогаћеног једносменског рада 4    

Марина Глинос
Одељенски старешина 6/1
 
VI/1,3
VII/2,3
VIII/1
 Српски језик 20        
 
Тања Бјелић
Одељенски старешина 6/2
 
VI/1,2,3
VIII/1,2
 Математика 20  
 
     

Иван Нецин
Одељенски старешина 6/3
 
V/1,2
VI/3   VII/2,3 VIII/1,2
Физчко и здравствено
Физичко васпитање
Изабрани спорт
Слободне активности
20        
Наташа Ковачевић
Одељенски старешина 7/1
 
I/1,2,3,4,5
III/1,2,3,4  
VII/1
 Енглески језик 20        
 
Марија Јеремић
Одељенски старешина 7/2
 
 
V/1,2
VII/1,2,3
 
Математика 20        
Ивана Мракић
Одељенски старешина 7/3
V/1,3
VI/1,2,3
VII/2,3
VIII/1,2
Енглески језик 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маријана Јовановић
Одељенски старешина 8/1
V/1,2
VI/1,2,3VII/1,2,3
VIII/1
      
Биологија
 
20 Чувари природе
 Радионица у оквиру једносменске наставе
1
 
4
   
Милан Чоловић
Одељенски старешина 8/2
 
V/1,2,3
VI/1,2,3
VII/1,2,3
VIII/1,2
 
 Историја 19 Грађанско васпитање 1    
Невена Његован  
 
V/3
VI/1,2
VII/1
 
Физичко васпитање;
Физичко изабрани спорт;
Физичко и здравствено;
Слободне активности
12        
 
Сања Будимлија
 
 
V/2,3
 
Немачки језик 4        
 
Милана Стојаковић
 
I-VIII Верска настава 10        
 
Марија Дачић
 
 
V/1,2,3
   VII/1
 Српски језик  
19
 
 
 
     
Лидија Марковић    VI/2
VIIII/2
 
 Српски језик  
8
Грађанско васпитање
VI/2
VII/1,3
3    
Млађан Василевски V/1,2,3
VI/1,2,3
VII/1,2,3
VIII/1,2
 Музичка култура  
14
 
Хор и оркестар
     
Валерија Булатовић  
V/1,2,3
VI/1,2,3
VII/1,2,3
VIII/1,2
 
  Географија 20  
Грађанско васпитање
 
1    
 
Даница Павловић
 
 
VII/1,2,3 
 
 Хемија 6  
Домаћинство
3    
Нирвана Ћућуз V/1,2,3
VI/1,2,3
VII/1,2,3
VIII/1,2
Ликовна култура 14 Цртање,сликање,
вајање
Радионица у једносменском раду
3
 
4
   
Никола Вранршевић V/1,2,3
VI/1,2,3
VII/1,2,3
VIII/1,2
 
Техника и технологија
техничко и информатичко
 
22        
 
Јована Продановић
   
V/3
VI/1,2,3
V/1,2
Математика
Информатика
4
6
 
   
 
 
 
   

jelenajosickp2k@gmail.com

tehnicko83@gmail.com

muzickokp2@gmail.com

jovanastisovic.1987@gmail.com

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај