Education template  

Kутак за родитеље

10.01.2019.
Министарство унутрашњих послова Србије је замолило родитеље да попуне анкету у вези осећаја опште безбедности и безбедности у саобраћају деце око школе.
Молимо Вас да попуните ову кратку анкету како бисмо повећали безбедност деце.

АНКЕТА

- - - - - - - - - -

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА У
II ПОЛУГОДИШТУдатум дан у недељи време
16.04.2019. уторак 17:00 – 18:30h
15.05.2019. среда 17:00 – 18:30h

Продужени боравак
 
Деца чији родитељи због радних обавеза не могу да дођу по њих после завршетка наставе, остају у продуженом боравку. Период између 12:30 и 17:30 часова деца проводе на квалитетан начин .
Поред дневног боравка који функционише већ више година, у нашој школи постоји  и јутарњи боравак. У њему од 07:30 - 08:50 дежурају сваког јутра наставници предметне  разредне наставе према утврђеном распореду. 

Oсигурање
 
И ове, као и сваке школске године наши ђаци могу да се осигурају преко школе. Осигурање траје годину дана, у току 24 часа. Није битно да ли се налазимо у школи, код куће или на било ком другом месту, приликом повреде трошкови осигурања биће подмирени. Цена осигурања је 400,00 динара. Обезбеђење
 
Од 03.12.2018. нашу школу обезбеђује фирма "ОМВАТИ" доо. Осим тог обезбеђења наставници су организовали дежурство на ходницима и у дворишту школе и у потпуности покрили простор пре почетка наставе и током свих одмора. За време наставе у школи је радник обезбеђења. Вероватноћа избијања  инцидената и туча  је сведена на минимум, а ученици су  безбеднији.
Молимо вас да упутите децу да се за све сумњиве ситуације и потенцијалене инциденте обрате раднику обезбеђења и наставницима како бисмо на време спречили све евентуалне безбедоносне проблеме.
 
- - -

ШТА МОГУ ДА УРАДЕ РОДИТЕЉИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ

1. РАЗГОВАРАЈТЕ  СА СВОЈОМ   ДЕЦОМ

Комуникација је важна компонента у развоју детета. Бити доступан и бити приступачан  подједнако је важно као и имати прави одговор на питање или правилно решавати проблем. Овде су кључни  искреност и разумевање. Разговором  са својом децом показујемо да бринемо о њима, да нам је важно шта им се дешава и шта доживљавају када нису са нама,  да могу да поделе своје проблеме, интересовања и страхове и подстиче им се развој идеје да је њихов школски  и лични живот могуће унапредити. Свакодневни разговори оснажују дете, развијају код  детета самопоуздање, стварају  могућности за учење и развој социјалних вештина и социјално прихватљиво решавање  проблема који се јављају у групи.
 
2. БУДИТЕ  ДОСЛЕДНИ   У  ДИСЦИПЛИНОВАЊУ  СВОЈЕ  ДЕЦЕ
 
Дете треба да зна да у свим областима породичног и друштвеног живота постоје утврђена  правила понашања. Важно је да родитељи утичу на децу да поштују та правила и да буду доследни. Поштовање правила понашања је почетна тачка  социјално прихватљивог понашања.Поштовање правила понашања која су  успостављена  у породици  и школи  се контролишу. Када се прекрши дато или договорено правило следи последица – која може бити казна. Важно је да деца увиде да родитељи подржавају правила понашања у школи и сваку предвиђену казну за кршење тих правила.  Деца треба да разумеју разлоге постојања правила понашања, могу и да учествују у доношењу неких правила понашања.  Укључивање детета у  активностима и игри  које их уче поштовању правила понашања,  одговорности, самоконтроли, постављању циљева, и последицама које проистичу из непоштовања правила важни су јер их удаљавају од  неприхватљивог понашања. Родитељи могу осмислити награде или подстицаје за пожељно понашање како би спречили  будуће  кршење правила и допринели конструктивном понашању.
 
3. ПРУЖИТЕ   ДОБАР   МОДЕЛ  ПОНАШАЊА  СВОЈОЈ ДЕЦИ
 
Најбољи начин подучавања детета је лични пример родитеља. Кроз свакодневне активности родитељи, између осталог, уче децу како да реагују у  различитим  социјалним ситуацијама, како да с суоче са проблемима који се јављају у међусобним односима у школи. Треба да разговарају о прихватању разлика, да објасне и личним примером указују да се према  ученицима  и одраслима у школи опходе са уважавањем и поштовањем што је основа културног  и ненасилног понашања  у свим животним ситуацијама.  Деца уче и од других одраслих из свог окружења, па је важно указати и разговарати о важности доследности  културног и ненасилног  понашања и када се други не понашају тако. Изложеност деце негативним утицајима садржаја на медијима  захтева сталну контролу  и  учестале разговоре са дететом о примерености  садржаја са којима се сусрећу или које бирају да прате.  Потребно је стално указивати  детету да  постоји  могућност избора и да ће сносити последице својих избора, биле оне добре или лоше. Улога родитеља као модела позитивног понашања је веома значајна.

4. УКЉУЧИТЕ  СЕ У АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ
 
Учествовање родитеља у активностима школе може имати више користи. Родитељима се пружа прилика да виде и оно што виде њихова деца и да стекну бољи увид у потребе  деце/ученика. Такође, учествовање у активностима пружа могућност родитељима  да се боље упознају са наставницима и другим особљем школе и да кроз заједнички рад омогуће задовољење дечијих потреба.
 
5. ОГРАНИЧИТЕ   ИЗЛОЖЕНОСТ  ДЕЦЕ  ИСУСТВИМА  НАСИЉА И  КРИМИНАЛА
 
Ограничавање изложености  деце и насиљу тежак је, али важан задатак за сваког родитеља. Деца могу бити  на различите начине изложена реалном или симболичном  насиљу и другим облицима криминала. Насиље се налази на телевизији, у филмовима, на интернету, у видео-игрицама, цртаним филмовима,  суседству, кућама, на спортским догађајима,  улици  и може га бити  готово у свим областима друштвеног живота.  Децу треба упутити да препознају када неко понашање или дешавање постаје насилно, јер често и,наизглед безазлена игра или ружне речи, могу да прерасту у насиље. Родитељи имају битну улогу у освешћавању правиланог  односа  према насиљу, да умеју да га препознају, да  знају како да реагују ако су сведоци  насиља или постану жртве. Најважније је да деца знају да проблем у вези са насиљем не решавају  сами већ да  увек потраже помоћ одраслих.  
 
САВЕТИ  РОДИТЕЉИМА
 
Непримерено  и насилно понашање према другима  и према себи појављује се када се код неког   појави или га  преплави нека непријатна емоција:  љутња, бес, презир, мржња...
*Помозите свом  детету да нађе начин како правилно да разуме неку социјалну ситуацију на примерима, јер разумевање и саосећање доприноси да се непријатна или болна емоција не појави. Уколико се појави  упутите га да искаже незадовољство и изрази свој бес , али  тако да вербално или физички не повреди  друге и себе.
* Помозите свом  детету да разуме вредност прихватања индивидуалних разлика. У школи има  много различите деце, а најважније  је  да сва деца буду прихваћена са својим карактеристикама и баш такви кави јесу,  да су сви једнако вредни  и имају иста права (инклузија).
*Стално комуницирајте са својим дететом. Подстичите ваше дете да вам увек каже где ће бити и са ким ће бити. Поставите јасне границе до када може да буде одсутно из куће.
*Саслушајте ваше дете ако је забринуто за своје другове који евентуално испољавају проблематично понашање. Испричајте  та сазнања стручњаку од поверења као што су: школски психолог, педагог, разредни старешина, наставник или директор школе.
* Сарађујте са школом. Изнесите своје идеје о томе како школа може да подстакне учешће породице, да буду сви добродошли и да на смислен начин буду укључени у процес образовања и васпитања. 
 
ПОТРАЖИТЕ   ПОМОЋ!

*Обратите пажњу на узнемиравајуће понашање  свог детета. На пример: чести изливи беса, туче и малтретирање друге деце, окрутност преме животињама, подметање пожара, употреба алкохола и дрога могу представљати знаке озбиљних проблема. Помозите детету  тако што ћете затражити помоћ од  стручњака или институција.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај