Распоред контролних и писмених задатака школске 2017/2018. године


5-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски 2 недеља контролни иницијални 2 недеља писмени   2 недеља контролни 2 недеља писмени   2 недеља полугодишњи
математика  21.9.
иницијални
2.10. контролна вежба
4 недеља писмени
4 недеља контролни 3 недеља
писмени
 
енглески   3 недеља 4 недеља    
немачки          
биологија   3 недеља      
географија    2 недеља      
 5-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски 2 недеља контролни иницијални 2 недеља писмени   2 недеља контролни 2 недеља писмени   2 недеља полугодишњи
математика  21.9.
иницијални
3.10. контролна вежба
4 недеља писмени
4 недеља контролни 3 недеља писмени  
енглески   3 недеља 4 недеља    
немачки          
биологија    3 недеља   2 недеља  
географија   2 недеља      
5-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски 2 недеља контролни иницијални 2 недеља писмени   2 недеља контролни 2 недеља писмени   2 недеља полугодишњи
математика  21.9.
иницијални
2.10. контролна вежба
4 недеља писмени
4 недеља контролни 3 недеља писмени  
енглески   3 недеља 4 недеља    
немачки          
биологија    3 недеља   2 недеља  
географија   2 недеља      6-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља контролни иницијални 2 недеља писмени  1 недеља контролни 2 недеља писмени
 
 
 2 недеља контрони полугодишњи
математика  5.9.
иницијални
2.10. контролни
4 недеља писмени
 4 недеља контролна 3 недеља писмени  
енглески   3 недеља 4 недеља    
немачки          
физика   4 недеља      
географија    3 недеља      
биологија   2 недеља   3 недеља  
6-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља контролни иницијални 2 недеља писмени  1 недеља контролни 2 недеља писмени
 
 
 2 недеља контрони полугодишњи
математика  5.9.
иницијални
2.10. контролни
4 недеља писмени
 4 недеља контролна 3 недеља писмени  
енглески   3 недеља 4 недеља    
немачки          
физика   4 недеља      
географија    3 недеља      
биологија   2 недеља   3 недеља  
7-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 ндеља иницијални
 
2 недеља писмени
 
 2 недеља контролни 2 недеља писмени  2 недеља полугодишњи
математика  21.09. иницијални 3.10. контролни
4 недеља писмени
4 недеља контролни 3 недеља писмени  
енглески   3  недеља контролни 4 недеља писмени    
немачки  
 
       
физика          
хемија    1 недеља  1 недеља 1 недеља   
биологија  
 
3 недеља   1 недеља  
географија  
 
       
 7-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 ндеља иницијални
 
2 недеља писмени
 
 2 недеља контролни 2 недеља писмени  2 недеља полугодишњи
математика  21.09. иницијални 3.10. контролни
4 недеља писмени
4 недеља контролни 3 недеља писмени  
енглески   3  недеља 4 недеља    
немачки  
 
       
физика          
хемија    1 недеља  1 недеља 1 недеља   
биологија  
 
3 недеља   1 недеља  
географија  
 
       
 8-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски 2 недеља
 иницијални 

2 недеља писмени
 2 недеља контролни 2 недеља писмени 2 недеља полугодишњи 
математика 5.9. иницијални  
 
2.10. контролни
4 недеља писмени 
 
4 недеља контролни  3 недеља псимени  
енглески   3 недеља 4 недеља    
немачки      
 
   
физика   1 недеља      
хемија    3 недеља  3 недеља  2 недеља  
биологија   3 недеља   2 недеља   
географија    
 
     
 8-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски 3 недеља
 иницијални 

2 недеља писмени
 2 недеља контролни 2 недеља писмени 3 недеља полугодишњи 
математика 5.9. иницијални  
 
4 недеља писмени 
 
4 недеља контролни  3 недеља псимени  
енглески  
 
3 недеља 4 недеља    
немачки      
 
   
физика  
 
       
хемија    3 недеља  3 недеља  2 недеља  
биологија   3 недеља   2 недеља   
географија    
 
     
 8-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски 2 недеља контролни
 иницијални 

2 недеља писмени
 2 недеља контролни 2 недеља писмени 2 недеља полугодишњи 
математика 5.9. иницијални  
 
2.10. контролни
4 недеља писмени 
 
4 недеља контролни  3 недеља псимени  
енглески   3 недеља 4 недеља    
немачки      
 
   
физика   1 недеља      
хемија    3 недеља  3 недеља  2 недеља  
биологија   3 недеља   2 недеља   
географија    
 
     Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај