Education template  

Распоред контролних и писмених задатака школске 2018/2019. године


5-1 ФЕБ. МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски   2 недеља
писмени
1 недеља
контролни
2 недеља
писмени
1 недеља
контролни
математика   2 недеља
контролни
3 недеља
контролни

1 недеља
писмени
4 недеља
писмени
1 недеља
контролни
енглески   4 недеља 4 недеља    
немачки   2 недеља
контролни
 2 недеља
писмени
2 недеља
контролни
 
биологија   3 недеља   3 недеља  
географија       3 недеља  
5-2 ФЕБ. МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски   2 недеља
писмени
 1 недеља
контролни
2 недеља
писмени
1 недеља
контролни
математика   2 недеља
контролни
3 недеља
контролни
1 недеља
писмени
4 недеља
писмени
1 недеља
контролни
енглески   4 недеља 4 недеља    
немачки   2 недеља
контролни
 2 недеља
писмени
 2 недеља
контролни
 
биологија   3 недеља   3 недеља  
географија       3 недеља-+  5-3 ФЕБ. МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски                    2 недеља
писмени
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  1 недеља годишњи


математика
                                          
  2 недеља
писмени
3 недеља контролни
1 недеља
писмени
4 недеља
писмени
1 недеља контролни
енглески   4 недеља 4 недеља    
немачки   2 недеља контролни
 1 недеља
писмени
2 недеља контролни  
биологија   3 недеља   3 недеља  
географија       3 недеља  


6-1 ФЕБ. МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски   2 недеља
писмени
 1 недеља контролни 2 недеља
писмени
1 недеља годишњи
математика   2 недеља контролни

4 недеља
писмени
3 недеља контролни 4 недеља
писмени
 1 недеља годишњи
енглески   3 недеља контролни 4 недеља писмени    
немачки   2 недеља
контролни
2 недеља
писмени
2 недеља контролни  
физика   4 недеља   4 недеља  
географија       3 недеља  
биологија   3 недеља   3 недеља  
6-2 ФЕБ. МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски   2недеља
писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља
писмени
 1 недеља годишњи
математика   2 недеља контролни

4 недеља
писмени
3 недеља контролни 4 недеља
писмени
 1 недеља годишњи
енглески   4 недеља 4 недеља    
немачки   2 недеља
контролни
2 недеља
писмени
2 недеља контролни  
физика   4 недеља   4 недеља  
географија       3 недеља  
биологија   3 недеља   3 недеља  

6-3 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски   2 недеља
писмени
 1 недеља годишњи 2 недеља
писмени
 1 недеља годишњи
математика  4 недеља
контролни
2 недеља контролни

4 недеља
писмени
3 недеља контролни 4 недеља
писмени
1недеља годишњи
енглески   3 недеља 4 недеља    
немачки   2 недеља
контролни
2 недеља
писмени
2 недеља контролни  
физика   4 недеља      
географија       3 недеља  
биологија       3 недеља  

7-1     ФЕБ. МАРТ               АПРИЛ                  МАЈ          ЈУН
српски   2 недеља
писмени
 1 недеља
контролни
2 недеља
писмени
 1 недеља
контролни
математика   2 недеља
контролни
 
3 недеља
контролни

1 недеља
писмени
4 недеља
писмени
 1 недеља
контролни
енглески   3  недеља
4 недеља
 
                        
немачки  
 
2 недеља
контролни
2 недеља
писмени
2 недеља
контролни
 
физика     1 недеља 3 недеља  
хемија    4 недеља      1 недеља     1 недеља 
биологија  
 
4 недеља   3 недеља  
географија  
 
.      
 
7-2 ФЕБ. МАРТ   АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски   2 недеља
писмени
 1 недеља
контролни
2 недеља
писмени 
 1 недеља
контролни
математика   2 недеља
контролни
3 недеља
контролни
1 недеља
писмени
4 недеља
писмени
 1 недеља
контролни
енглески   3  недеља 4 недеља    
немачки   2 недеља
контролни
2 недеља
писмени
2 недеља
контролни
 
физика                          2 недеља 3 недеља  
хемија    4 недеља                         1 недеља 3 недеља   
биологија   4 недеља   3 недеља  
географија   .      
 
 8-1 ФЕБ. МАРТ            АПРИЛ            МАЈ        ЈУН
српски   2 недеља
писмени
 1 недеља
контролни
2 недеља
писмени
 
математика   1 недеља
контролни
4 недеља
писмени
3 недеља
контролни
3 недеља
писмени
 
енглески   3 недеља 4 недеља  1 недеља  
немачки  
 
2 недеља
контролни
2 недеља
писмени
2 недеља
контролни
 
физика   4 недеља    3 недеља  
хемија   2 недеља  3 недеља  2 недеља   
биологија   3 недеља      
географија     1 недеља    
 
8-2

 
ФЕБ. МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски   1 недеља
писмени
 1 недеља
контролни
2 недеља
писмени
 
математика   1 недеља
контролни
4 недеља
писмени
3 недеља
контролни
3 недеља
писмени
 
енглески  
3 недеља
 
4 недеља     
немачки  
 
2 недеља
контролни
2 недеља
писмени
2 недеља
контролни
 
физика  
4 недеља 
 
   3 недеља  
хемија  
2 недеља 
 
3 недеља  2 недеља   
биологија  
3 недеља
 
  4 недеља   
географија
 
     1 недеља     

5-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља 26.10 4 недеља
30.11
   
немачки   2 недеља
контролни
 
 1 недеља
контролни
 
 2 недеља контролни
 
 
биологија   4 недеља   4 недеља  
географија    3 недеља      
 5-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља 26.10 4 недеља
30.11
   
немачки   2 недеља
контролни
 
 1 недеља
контролни
 
 2 недеља контролни
 
 
биологија   4 недеља   4 недеља  
географија    3 недеља      5-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР

српски
 2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља 26.10 4 недеља
30.11
   
немачки   2 недеља
контролни
 
 1 недеља
контролни
 
 2 недеља контролни
 
 
биологија   4 недеља   4 недеља  
географија    3 недеља      

6-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља 4 недеља
 
   
немачки   1 недеља
контролни 1.10
 
 1 недеља
писмени
 
 4 недеља контролни
 
 
физика   4 недеља      
географија       3 недеља  
биологија   4 недеља   4 недеља  
6-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља
25.10
4 недеља
29.11
 
   
немачки   1 недеља
контролни 1.10
 
 1 недеља
писмени
 
 4 недеља контролни
 
 
физика   4 недеља      
географија       3 недеља  
биологија   4 недеља   4 недеља  

6-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља
25.10
4 недеља
29.11
   
немачки   1 недеља
контролни 1.10
 
 1 недеља
писмени
 
 4 недеља контролни
 
 
физика   4 недеља      
географија       3 недеља  
биологија   4 недеља   4 недеља  

7-1                             СЕПТЕМБАР       ОКТОБАР                    НОВЕМБАР                  ДЕЦЕМБАР            ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени         3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   3  недеља
15.10
4 недеља
 26.11
   
немачки  
 
1 недеља контролни 2.10 1 недеља писмени 4 недеља контролни  
физика   3 недеља      
хемија    4 недеља      1 недеља     3 недеља
биологија  
 
4 недеља   4 недеља  
географија  
 
.      


7-2                                      СЕПТЕМБАР       ОКТОБАР                    НОВЕМБАР                  ДЕЦЕМБАР            ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени         3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   3  недеља
15.10
4 недеља
 26.11
   
немачки  
 
1 недеља контролни 2.10 1 недеља писмени 4 недеља контролни  
физика   3 недеља      
хемија    4 недеља        1 недеља       3 недеља
биологија  
 
4 недеља   4 недеља  
географија  
 
.      

 8-1                           СЕПТЕМБАР     ОКТОБАР                  НОВЕМБАР             ДЕЦЕМБАР        ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика   1 недеља контролни
5 недеља писмени
3 недеља контролни 3 недеља писмени  
енглески   3 недеља
17.10
4 недеља 28.11     
немачки  
 
 
1 недеља контролни 1 недеља писмени 4 недеља контролни  
физика   3 недеља      
хемија   4 недеља  3 недеља  4 недеља   
биологија   4 недеља   4 недеља   
 8-2
 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика   1 недеља контролни
5 недеља писмени
3 недеља контролни 3 недеља писмени  
енглески   3 недеља
17.10
4 недеља 28.11     
немачки  
 
 
1 недеља контролни 1 недеља писмени 4 недеља контролни  
физика   3 недеља
 
 
     
хемија   4 недеља 
 
 
3 недеља  4 недеља   
биологија   4 недеља
 
 
  4 недеља   

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај