Education template  

Распоред контролних и писмених задатака школске 2018/2019. године


5-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља 26.10 4 недеља
30.11
   
немачки   2 недеља
контролни
 
 1 недеља
контролни
 
 2 недеља контролни
 
 
биологија   4 недеља   4 недеља  
географија    3 недеља      
 5-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља 26.10 4 недеља
30.11
   
немачки   2 недеља
контролни
 
 1 недеља
контролни
 
 2 недеља контролни
 
 
биологија   4 недеља   4 недеља  
географија    3 недеља      

5-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља 26.10 4 недеља
30.11
   
немачки   2 недеља
контролни
 
 1 недеља
контролни
 
 2 недеља контролни
 
 
биологија   4 недеља   4 недеља  
географија    3 недеља      
6-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља 4 недеља
 
   
немачки   1 недеља
контролни 1.10
 
 1 недеља
писмени
 
 4 недеља контролни
 
 
физика   4 недеља      
географија       3 недеља  
биологија   4 недеља   4 недеља  
6-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља
25.10
4 недеља
29.11
 
   
немачки   1 недеља
контролни 1.10
 
 1 недеља
писмени
 
 4 недеља контролни
 
 
физика   4 недеља      
географија       3 недеља  
биологија   4 недеља   4 недеља  

6-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   4 недеља
25.10
4 недеља
29.11
   
немачки   1 недеља
контролни 1.10
 
 1 недеља
писмени
 
 4 недеља контролни
 
 
физика   4 недеља      
географија       3 недеља  
биологија   4 недеља   4 недеља  

7-1                             СЕПТЕМБАР       ОКТОБАР                    НОВЕМБАР                  ДЕЦЕМБАР            ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени         3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   3  недеља
15.10
4 недеља
 26.11
   
немачки  
 
1 недеља контролни 2.10 1 недеља писмени 4 недеља контролни  
физика   3 недеља      
хемија    4 недеља      1 недеља     3 недеља
биологија  
 
4 недеља   4 недеља  
географија  
 
.      


7-2                                      СЕПТЕМБАР       ОКТОБАР                    НОВЕМБАР                  ДЕЦЕМБАР            ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени         3 недеља полугодишњи тест
математика  4 недеља контролни 3 недеља писмени   2 недеља
контролни
 3 недеља писмени
енглески   3  недеља
15.10
4 недеља
 26.11
   
немачки  
 
1 недеља контролни 2.10 1 недеља писмени 4 недеља контролни  
физика   3 недеља      
хемија    4 недеља        1 недеља       3 недеља
биологија  
 
4 недеља   4 недеља  
географија  
 
.      

 8-1                           СЕПТЕМБАР     ОКТОБАР                  НОВЕМБАР             ДЕЦЕМБАР        ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика   1 недеља контролни
5 недеља писмени
3 недеља контролни 3 недеља писмени  
енглески   3 недеља
17.10
4 недеља 28.11     
немачки  
 
 
1 недеља контролни 1 недеља писмени 4 недеља контролни  
физика   3 недеља      
хемија   4 недеља  3 недеља  4 недеља   
биологија   4 недеља   4 недеља   
 8-2
 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски  2 недеља иницијални 2 недеља писмени
 
 1 недеља контролни 2 недеља писмени  3 недеља полугодишњи тест
математика   1 недеља контролни
5 недеља писмени
3 недеља контролни 3 недеља писмени  
енглески   3 недеља
17.10
4 недеља 28.11     
немачки  
 
 
1 недеља контролни 1 недеља писмени 4 недеља контролни  
физика   3 недеља
 
 
     
хемија   4 недеља 
 
 
3 недеља  4 недеља   
биологија   4 недеља
 
 
  4 недеља   

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај