Education template  

Распоред контролних и писмених задатака

                                       РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ РАДОВА
                                                        II ПОЛУГОДИШТЕ - 2019/2020.
 
5-1 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски контролни 5.03
писмени 12.03
Контролни 30.04 писмени 14.05  
математика  контролни 4.03
писмени 30.03
контролни 28.04 писмени 26.05 контролни 4.06
енглески   контролни 25.03 писмени 29.04
 
   
немачки  Контролни 10.03 писмени 7.04    
биологија  Контролни 16.03   Контролни 21.05  
географија  Конролни 23.03      
 5-2 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски контролни 5.03
писмени 12.03
Контролни 30.04 писмени 14.05  
математика  контролни 4.03
писмени 27.03
контролни 28.04 писмени 26.05 контролни 5.06
енглески контролни 25.03   писмени 6.05  
немачки контролни 13.03 писмени 7.04 контролни 28.05  
биологија  контролни 17.03   контролни 21.05  
географија   Контролни 1.04    
 5-3 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски контролни 5.03
писмени 12.03
Контролни 30.04 писмени 14.05  
математика  контролни 9.03 писмени 6.04 контролни 6.05 писмени 1.06
енглески  Контролни 24.03 Писмени   .04     
немачки контролни 13.03 писмени 7.04 контролни 28.05  
биологија  контролни 25.03   контролни 07.05  
географија  контролни 31.3      
 
  
6-1 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски  писмени 9.03 контролни 6.04 писмени 4.05
контролни 25.05
 
математика контролни 4.03  писмени 8.04  Контрлони 8.05 писмени 1.06
енглески  контрлони 20.03 писмени 27.04    
немачки контролни 10.03 писмени 2.04    
физика   контрлолни 3.04 контролни 22.05  
географија  контролни 6.03      
биологија контролни 16.03   контролни 18.05  
6-2 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски  писмени 11.03
контролни 25.03
  писмени 6.05 контролни 29.05   
математика Контролни 5.03  писмени 09.04  Контрлони 8.05 писмени 1.06
енглески  контролни 19.03 писмени 29.04    
немачки  контрлони 6.03 писмени 31.03      
физика   контрлолни 3.04 контролни 22.05  
географија  контролни 10.03      
биологија контролни 18.03    контролни 20.05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6-3 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски  писмени 9.03 контролни 6.04   писмени 4.05
 контролни 25.05
 
математика  контролни 6.03  писмени 09.04   Контрлони 8.05 писмени 1.06
енглески  контролни 18.03 писмени 29.04    
немачки  контролни 10.03 писмени 2.04    
физика   контрлолни 3.04  контролни 22.05  
географија  контролни 5.03      
биологија  контролни 16.03    контролни 18.05  
 
 
7-1 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН

српски
 
писмени 12.03 контролни 30.04 писмени 14.05 контролни 2.06
математика контролни 5.03  писмени 7.04
контролни 29.04 
писмени 21.05 контролни 4.06 
енглески  контролни 20.03 писмени 24.04    
немачки контролни 10.03
писмени 31.03  
     
физика   Контролни 3.04  контролни 22.05  
хемија   контролни 9.04 контролни 26.05  
биологија  контролни 18.03    контролни 19.05  

географија
 
    контролни 15.05  
 
 7-2 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски писмени 9.03 контролни 6.04 писмени 4.05 контролни 25.05  
математика контролни 6.03 писмени 1.04
контролни 29.04 
писмени 21.05 контролни 5.06
енглески  контролни 26.03 писмени 30.04    
немачки  
контролни 11.03 
 
 
писмени 8.04 
 
   
физика   Контролни 3.04  контролни 22.05  
хемија     контролни 26.05  
биологија  контролни 19.03    контролни 19.05  
 
географија     контролни 13.05  
  
 7-3 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски писмени 9.03 контрлони 6.04
писмени 4.05 контролни 25.05
 
 
математика контролни 6.03 писмени 2.04
контролни 28.04
писмени 21.05 контролни 5.06
енглески  контролни 25.03 писмени 29.04    
немачки  
контролни 4.03 
 
 
писмени 8.04 
 
   
физика   Контролни 3.04  контролни 22.05  
хемија     контролни 26.05  
биологија  контролни 20.03    контролни 18.05  
 
географија     контролни 12.05  
 
 
 8-1 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски писмени 13.03 контролни 6.04 писмени 8.05 контролни 25.05  
математика контролни 4.03
писмени 23.3 
контролни  21.04  писмени 26.05  
енглески  
контролни 26.03 
 
писмени 30.04    
немачки  
контролни 5.03 
 
писмени 2.04    
физика  
контролни 20.03 
 
  контролни 4.05  
хемија контролни 31.03 контролни 28.04    
биологија   
контролни 9.03 
 
  контролни 13.05  
географија  
  
 
контролни 23.04    
 
 8-2 МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски писмени 11.03
контролни 18.03
  писмени 8.05 контролни 25.05  
математика контролни 4.03
писмени 23.03 
писмени 21.04 писмени 26.05  
 
енглески контролни 26.03  писмени 30.04     
немачки  
контролни 6.03 
 
писмени 1.04    
физика  
 контролни 20.03 
 
  контролни 6.05  
хемија  
 контролни 31.03
 
контролни 28.04    
биологија  
 контролни 10.03 
 
  контролни 12.05  
географија  
 
 
контролни 22.04    


                                        РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ РАДОВА
                                                            I ПОЛУГОДИШТЕ - 2019/2020.

2-4 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски Контролни задатак
3.9.2019.
Контролни задатак
18.10.2019.
Контролни задатак
4.11.2019.
Контролни задатак
6.12.2019.
Контролни задатак
24.12.2019.
Контролни задатак
22.1.2020.
математика   Контролни задатак
2.10.2019.
Контролни задатак
21.10.2019.
Контролни задатак
7.11.2019.
Контролни задатак
17.12.2019.
Контролни задатак
20.1.2020.
Свет око нас   Контролни задатак
15.10.2019.
Контролни задатак
19.11.2019.
  Контролни задатак
14.1.2020.


3-1   3-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски Контролни 04.09.  Контролни
 04.10.
Писмена вежба
05.10.
 писмена вежба 04.11
контролни задатак
05.11
Писмени задатак 03.12
контролни  04.12
 
математика  Контролни 04.09. Контролни 02.10
Контролни
03.10
Контролни02.11 Контролни01.11 контролни0 3.12  
енглески језик   контролни 02.10 Контрлолни 03.11
 
Контролни 02.12  
природа и друштво   контролни 01.10 контролни 02.11 контролни 04.11 Контролни 04.12  


4-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски    28.10.2019.
први писмени задатак
 
12.11.2019.
правописна вежба
23.12.2019.
други писмени задатак
 
математика   7.10.2019.
контролни задатак
04.11.2019.
први писмени задатак
  13.01.2020.
други писмени задатак
енглески језик   15.10.2019.
контролни задатак
  03.12.2019.
контролни задатак
 
природа и друштво   14.10.2019.
контролни задатак
   
09.12.2019.
контролни задатак
 
 


1-4 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски језик   3.10.2019. контролна вежба
18.10.2019. контролна вежба
12.11.2019. контролна вежба
18.11.2019. контролна вежба
16.12.2019. контролна вежба 15.1.2020. контролна вежба
20.1.2020. контролна вежба
математика 23.9.2019. контролна вежба 11.10.2019. контролна вежба 1.11.2019. контролна вежба
25.11.2019. контролна вежба
13.12.2019. контролна вежба 17.1.2020. контролна вежба
свет око нас     15.11.2019. контролна вежба 19.12.2019. контролна вежба  
енглески језик          1-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски   
писмена вежба
11. 10. 2019.
 
писмена вежба
15. 11. 2019.
21. 11. 2019.
 
писмена вежба
18. 12. 2019.
 
писмена вежба
20. 1. 2020.
 
Контролни
30. 1. 2020.
 
математика   контролни
3. 9. 2019.
23. 9. 2019.
 
Контролни
10. 10. 2019.
25. 10. 2019.
 
 Контролни
1. 11. 2019.
26. 11. 2019.
 
Контролни
17. 12. 2019.
 
контролни
22. 1. 2020.
 
енглески језик          
Свет око нас     Контролни
18. 11. 2019.
 
контролни
23. 12. 2019.
 
 


2-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски контролни
30.09.
 контролни 17.10.   контролни
  4.11.
  22.11.
 
 контролни        
  6.12.
  24.12.
контролни       
  22.01.2020.
  29.01.2020.
математика    Контролни   
   2.10.
  21.10.
 
   Контролни
   6. 11.
  контролни       
  2.12.
  16.12
 контролни       
  20.01.2020.
 
Свет око нас    Контролни   
   15.10.
 
 
   Контролни
     19. 11.
    контролни       
  14.01.2020.
 
           


3-4 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски контролни

26. 9. 2019.
 
 контролни
14. 10. 2019.
 
Писмена задатак
29.11.2019.
/  
математика   контролни
27. 9. 2019.
Контролни
11. 10. 2019.
 Контролни
19.11.2019.
Контролни
6.12.2019.
 
енглески језик   контролни
10. 10. 2019.
контролни
12. 11. 2019.
контролни
10. 12. 2019.
 
природа и друштво  
 
контролни
2. 10. 2019.
Контролни 6.11.2019    


 
1-1
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Српски језик   Контролни
24. 10. 2019.
Контролни
14. 11. 2019.
Контролни
3. 12. 2019.
Контролни
16. 1. 2020.
Математика
 
Контролни
19. 9. 2019.
Контролни
7. 10. 2019.
14. 10. 2019.
23. 10. 2019.
Контролни
7. 11. 2019.
Контролни
4. 12. 2019.
 
Енглески језик          
Свет око нас      Контролни
26. 11. 2019.
  Контролни
17. 1. 2020.


3-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски контролни 04.09  контролни 5.10  писмена вежба 03.11
писмени задатак
05.11
писмена вежба 02.12
контролни 04.12
 
математика   Контролни 01.10
Блиц тест
01.10
контролни
02.10
Контролни 1.12 контролни 3.12    
енглески језик   контролни 02.10 Контрлолни 03.11
 
Контролни 02.12  
природа и друштво  Контролни 05.09   контролни 04.11 Контролни 03.12
Контролни 04.12
 
 - Преузми PDF -
 
5-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски иницијални
04.09
Писмени
10.10
Контролни
  24.10
  Писмени
12.12
Контролни
26.12
Контролни
23.01
математика   писмени
31.10
контролни
3.10
контролни
28.11
писмени
24.12
 
енглески   контролни
21.10
писмени
25.11
   
немачки   контролни
7.10
контролни
5.11
Контролни
17.12
 
биологија   Контролни
 17.10
  Контролни
16.12
 
географија   контролни
14.10
     
5-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски Иницијални
4.09
писмени
10.10
Контролни
24.10
  писмени
12.12
Контролни
26.12
Контролни
23.01
математика   контролни
4.10
писмени
1.11
Контролни
29.11
Писмени
 24.12
 
енглески   Контролни
 23.10
Писмени
 27.11
 
   
немачки   Контролни
9.10
контролни
8.11
Контролни
13.12
 
биологија   Контролни
17.10
  Контролни
17.12
 
географија   Контролни
16.10
     
5-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски Иницијални
4.09
писмени
10.10
Контролни
24.10
  Писмени
 12.12
Контролни
26.12
Контролни
23.01
математика   Контролни
2.10
 
Писмени
 6.11
 
Контролни
2.12
Писмени
25.12
 
енглески  
 
Контролни
21.10
Писмени
25.11
   
немачки  
 
Контролни
 9.10
контролни
8.11
Контролни
13.12
 
биологија  
 
Контролни
 16.10
Контролни
20.11
  Контролни
15.01
географија  
 
контролни
15.10
     
 
 
6-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски Иницијални
5.09
Контролни
2.10
Писмени
8.10
Контролни
13.11
писмени
10.12
Контролни
15.01
математика Контролни
27.09
писмени
24.10
     
енглески   Контролни
21.10
Писмени
29.11
   
немачки   Контролни
 1.10
писмени
5.11
Контролни
24.12
 
физика   Контролни
30.10
    контролни
17.01
географија   Контролни
18.10
     
биологија   Контролни
17.10
  контролни
16.12
 
           
6-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски   Контролни
4.10
писмени
11.10
Контролни
13.11
писмени
13.12
Контролни
20.01
математика Контролни
27.09
Писмени
24.10
     
енглески   Контролни
23.10
Писмени
27.11
   
немачки   контролни
2.10
Писмени
 6.11
Контролни
25.12
 
физика     контролни
1.11
  Контролни
17.01
географија   Контролни
15.10
     
биологија   Контролни
17.10
  контролни
18.12
  
  
6-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски иницијални
5.09
Контролни
2.10
писмени
8.10
Контролни
13.11
Писмени
10.12
Контролни
15.01
математика Контролни
27.09
Писмени
24.10
     
енглески  
 
Контролни
23.10
Писмени
27.11
   
немачки  
 
Контролни
1.10
писмени
5.11
Контролни
24.12
 
физика     контролни
1.11
  Контролни
17.01
географија   Контролни
17.10
     
биологија  
 
Контролни
18.10
  контролни
16.12
 
 
 
7-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски иницијални
10.09
писмени 10.10 контролни24.10 Контролни
28.11
Контролни
26.12
писмени
12.12
Контролни
23.01
математика Контролни
25.09
писмени
22.10
Контролни
21.11
Писмени
18.12
 
енглески   Контролни
18.10
Писмени
29.11
   
немачки Контролни
30.09
  писмени
4.11
Контролни
24.12
 
физика   Контролни
30.10
    Контролни
15.01
хемија   Контролни
8.10
Контролни
26.11
  Контролни
9.01
биологија

 
Контролни
15.10
  Контролни
17.12
 
географија  


 
    Контролни
13.12
 
 
7-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски иницијални
10.09
писмени
9.10
 контролни
21.10
Контролни
18.11
 
писмени
11.12
 
Контролни
21.01
математика Контролни
26.09
писмени
23.10
Контролни
22.11
Писмени
18.12
 
енглески  
 
 
Контролни
17.10
Писмени
28.11
   
немачки  
 
 
Контролни
1.10
писмени
5.11
Контролни
25.12
 
физика  
 
 
Контролни
28.10
    Контролни
13.01
хемија  
 
Контролни
8.10
Контролни
26.11
Контролни
26.12
 
 
биологија   Контролни
15.10
  Контролни
17.12
 
географија  
 
 
    Контролни
9.12
 
 
 

 
7-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски Иницијални
10.09
Писмени
9.10
 контролни
21.10
Контролни
18.11
писмени
11.12
Контролни
21.01
математика Контролни
26.09
Писмени
23.10
Контролни
22.11
Писмени
18.12
 
енглески  
 
 
Контролни
16.10
Писмени
27.11
   
немачки Контролни
30.09
  Писмени
4.11
Контролни
23.12
 
физика  
 
 
Контролни
30.10
    Контролни
15.01
хемија  
 
 
Контролни
8.10
Контролни
26.11
Контролни
26.12
 
биологија  
 
 
Контролни
14.10
  Контролни
16.12
 
географија  
 
 
    Контролни
12.12
 
 
 

 
 8-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски Контролни
23.09
писмени
11.10
Контролни
25.11
Писмени
13.12
Контролни
20.01
математика Контролни
26.09
Писмени
24.10
     
енглески  
 
Контролни
17.10
писмени
28.11
   
немачки  
 
 
Контролни
3.10
Писмени
 4.11
Контролни
12.12
 
физика  
 
 
Контролни
28.10
    Контролни
13.01
хемија  
 
Контролни
15.10
Контролни
20.11
  Контролни
14.01
биологија  
 
 
Контролни
23.10
  Контролни
23.12
 
географија  
 
 
    Контролни
17.12
 
 
 
 
 8-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
српски контролни
30.09
писмени
11.10
Контролни
25.11
писмени
13.12
Контролни
24.01
математика Контролни
26.09
писмени
24.10
     
енглески   Контролни
17.10
писмени
28.11
   
немачки   Контролни
2.10
писмени
6.11
Контролни
13.12
 
физика  
 
 
Контролни
30.10
    Контролни
15.01
хемија   Контролни
15.10
Контролни
21.11
  Контролни
14.01
биологија  
 
Контролни
22.10
  Контролни
24.12
 
географија  
 
 
    Контролни
18.12
 
 
 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај