Education template  

Ученички парламент

 
Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.
 
Због чега је значајно постојање ученичких парламената?
 • Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења...
 • Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
 • Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
 • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
 • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
 • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
 • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.
Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте:
 • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.
 • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.
 • Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.
 • Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.
 • Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.
 • Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.
 • Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
 • Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.
 • Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
 • Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.
 
 
ПАРЛАМЕНТ У НАШОЈ ШКОЛИ
                                                                 
На почетку школске године 2022/23. у септембру, формира се Ученички парламент. Представници Парламента су по два ученика 7. и 8. разреда:
7/1 Илија Савић и Марија Сладић
7/2 Ахмед Делимеђац (председник и представник Тима за заштиту од насиља) и Уна Шутановац (заменица председника)
7/3 Маша Ћојбашић (представница седница Школског одбора) и Тара Маљевић (представница Тима за самовредновање)
8/1 Вукашин Милићевић и Кристина Баљак (представница Тима за развојно планирање)
8/2 Лена Костић и Звездана Каратрајковски
8/3 Софија Шпуран (записничар) и Ђорђе Степановић
Координаторка: Ивана Дасовић, наставница грађанског васпитања
 
Ученички парламент се састаје једном месечно где дискутујемо о школском животу:
 • Могућностима уређења и унапређења школског простора
 • Квалитету уџбеника и  часова
 • Потребама ученика, нарочито оних којима је теже да искажу своје потребе
 • Организујемо активности
 • Дајемо предлоге и организујемо школске приредбе
 • Дискутујемо о свакодневним проблемима са којима се сусрећу које доноси школски живот, али и одрастање
 
 ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ
 
МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ
 Септембар
 • Упознавање ученика са извештајем о раду Парламента у школској 2021/2022. години; 
 • Формирање скупштине Ученичког парламента;
 • Избор председника и заменика председника;
 • Упознавање ученика са правима и дужностима чланова Ученичког парламента;  Избор представника УП за учешће у раду Тима за самовредновање; 
 • Упознавање чланова УП са резултатима самовредновања рада школе 
 • Тема за дискусију се бира на основу интересовања за одређену област школског живота (сумирају се теме које захтевају унапређивање)
 Октобар
 • Упознавање ученика са Годишњим извештајем о раду школе у школској 2021/2022. год. и предвиђеним активностима за ову школску годину;
 • Предлагање чланова парламента за представнике у оквиру стручних тела и тимова школе;
 • Формирање вршњачког тима за допринос решавању проблема  понашања у школи – „Школа без насиља“;
 •  Разматрање односа међу ученицима у наставном процесу и ваннаставним активностима; 
 • Текућа питања
 Новембар 
 • Извештај о резултатима успеха и дисциплине у првом класификационом периоду и предлог мера за побољшање успеха и дисциплине;
 • Упознавање са правилником о дисциплинској и материјалној  одговорности ученика као и са правилима понашања у школи;
 • Значај инклузије.
 Децембар
 • Упознавање Парламента са радом управних органа школе: Школски одбор, Наставничко веће, Савет родитеља, итд.
 • Предлагање и давање мишљења стручним органима о правилима понашања у школи (ученик-наставник-родитељ); 
 • Предлози ученика за реализацију прославе школске славе Свети Сава; 
 • Тема за дискусију се бира на основу интересовања за одређену област школског живота (сумирају се теме које захтевају унапређивање) 
 • Текућа питања.
 Фебруар
 • Извештај о резултатима успеха и дисциплине у првом  полугодишту;
 • Сарадња са Вршњачким тимом;
 • Дискусија о актуелним проблемима у школи. 
 • Тема: Безбедност у школи
 Март
 • Професионална оријентација – активности;
 • У сусрет Дану планете Земље;
 • Предлагање и давање мишљења стручним органима школе о организацији наставе и унапређењу наставног процеса
 Април
 • Април  Разговор о школским активностима;
 • Извештај о резултатима успеха и дисциплине у трећем класификационом периоду;
 • Тема за дискусију се бира на основу интересовања за одређену област школског живота (сумирају се теме које захтевају унапређивање) 
 • Разно
Мај
 • Анализа резултата такмичења;
 • Припрема за дефиле малих матураната;
 • Текућа питања.


Координатор Ученичког парламента: Ивана Дасовић, наставница грађанског васпитања

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај