Education template  

Јавне набавке

04.10.2023.
- Програм путовања -  настава у природи
- Програм путовања - 8 разред екскурзија
- Записник о отварању понуда
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ - настава у природи и екскурзија

28.09.2023.
- ИЗВЕШТАЈ О  ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И ОЦЕНИ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
- ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
- ПРОФЕСИОНАЛ КЕТЕРИНГ03.03.2023.
Јавни позив за набавку електричне енергије

03.11.2022.


13.10.2022.
Јавна набавка настава у природи, екскурзије, излети

05.04.2022.
Јавни позив за набавку услуге организације путовања

04.04.2022.
Одлука о додели
Одлука о обустави

22.03.2022.
Јавни позив за набавку услуге организације путовања

28.02.2022.
Јавни позив за набавку електричне енергије

02.02.2022.
Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2022 годину

18.11.2021.
Одлука о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

30.09.2021.
Набавка хране - Уговор
Набавка услуге обезбеђења - Уговор 

08.03.2021.
Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије

26.02.2021.
Набавка електричне енергије

29.09.2020.

Набавка хране - одлука
Набавка хране - записник
.Набавка хране - уговор

Набавка услуге обезбеђења - одлука
Набавка услуге обезбеђења - записник 
Набавка услуге обезбеђења - уговор

23.09.2020.

Одлука о спровођењу набавке хране
Позив понуђачима за набавку хране

Одлука о спровођењу набавке услуге обезбеђења
Позив понуђачима за услугу обезбеђења

08.05.2020.

Обавешетење о закљученом уговору 01-20 за набавку електричне енергије


25.02.2020.

План јавних набавки за 2020 годину

датум објављивања 28.02.2020.

- позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 01/20 ради закључења уговора о јавној набвци електричне енергије
       - конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  - електрична енергија
               - Одлука о додели уговора 09.03.2020.


датум објављивања: 24.09.2019.


Организовање екскурзијe и наставe у природи

набавка услуге организовања екскурзије и наставе у природи
         * позив за подношење понуда
                - измена конкурсне документације 03/19
                       - Питање и одговор
                             - Одлука 03-19 о закључењу оквирног споразума
                                       - Обавештење о закљученом оквирном споразуму 03-19

Набавка ручка за ученике у продуженом боравку

- набавка ручка за ученике у продуженом боравку
         * позив за подношење понуда
                   - Одлука 04-19 о додели уговора
                          - Обавештење о закљученом уговору 04-19

Набавка услуге физичког обезбеђења

- набавка услуге физичког обезбеђења
         * позив за подношење понуда
                    - Одлука 05-19 од 05.Октобра 2019. - Избор најповољијег понуђача услуге физичког обезбеђења
                                  - Обавештење о закљученом уговору 05/19 од 14. Октобра 2019. 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај