Education template  

Kутак за родитеље

Одсек за људска и мањинска права у образовању је припремио материјал као подршку школама у кризним интервенцијама

- Кризна интервенција - материјали за школе
- за наставнике
- за младе

- Психолошка подршка

- Записник са треће седнице Савета родитеља

- Записник о објављивању развојног плана школе
Развојни план школе за период 2022-2026
- Записник са друге седнице Савета родитеља

- HPV вакцина обавештење
     - HPV вакцина линк

- Записник са конститутивне седнице Савета родитеља за школску 2022/23 годину

Извештај о раду директора
Извештај годишњег рада 2021-2022
Годишњи план рада 2022-2023
Школски програм
- Правилник о безбедности ученика

Осигурање ученика за школску 2022/23 годину - АМС

- Предуговорне информације за уговарача осигурања и осиугуранике - осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)
- Допунски услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)
- Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)
- Табела за одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) као последице несрећног случаја (незгоде)
- Прихваћена понуда ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА ОШ Краљ Петар II Карађорђевић

Деца су осигурана 24 часа, 365 дана без обзира да ли су повређена у школи или на неком другом месту.

Осигуране суме су:
- смрт услед незгоде                                   440.000 дин
- 100%  инвалидитет                                1.400.000 дин
- трошкови лечења                                      420.000 дин     
- дневна накнада                                                550 дин
- прелом кости                                               18.000 дин
- једнократно болнички дан                            2.100 дин
- хируршка интервенција услед незгоде      40.000 дин
- ујед пса                                                        16.000 дин
- годишња премија по ученику                     700 дин
 

Рекреативна настава - битне информације, 
 
1. Полазак ће бити иза народне библиотекем у Скерлићевој улици. Повратак деце са рекреативне наставе  ће бити на истом месту,
2. Време поставке аутобуса је у 08:00 ч када долази полиција да изврши преглед возила и возача. Скуп групе је у 08:30ч, а полазак у 09:00 часова.
3. Деца по доласку на дестинацију добијају ужину а први оброк је ранија вечера. Последњег дана путовања ручак је последњи оброк. Препорука је да за први дан родитељи спакују деци неколико сендвича.
4  Деца ће имати 6 активности дневно. Три активности ће бити између доручка и ручка и три активности између ручка и вечере.
5. Деца ће имати свако вече и вечерњи програм, а једно од тематских журки биће и маскенбал па је препорука да деца понесу маске.
6. Деца треба да понесу пешкире за личну хигијену.
7. Од медикамената се препоручује да се спакују септолете за грло, спреј против крпеља и комараца, пробиотик и евентуално нешто за скидање температуре.
8. Биће организоване посете и излет.
   - посета Турском хану и обилазак олимпијске чесме
и излет:
- “Школа мојих предака”. Реч је о старој основнј школи у селу Субјел, 7 км од Косјерића, у којој има организован школски час из 1932. године (интерактивни приказ школе из тог времена)
 
 9. Обавезна је потврда доктора да дете може да путује.

 

Март 2022

Записник са седнице Савета родитеља 29.03.2022.

Записник са седнице Савета родитеља 03.03.2022.


Новембар 2021

Записник са седнице Савета родитеља на крају првог класификационог периода 22.11.2021.


Октобар 2021

Извештај за прво тромесечје 2021/2022 1-3 разред
Извештај за прво тромесечје 2021/2022 5-8 разред


Осигуравајућа кућа коју је изабрао Савет родитеља за осигурање ученика је АМС осигурање
Ученици су осигурани у периоду 01.09.2021. - 31.08.2022. 
Осигурање важи без обзира да ли је повреда настала у школи или изван ње у току 24 часа у наведеном периоду.

Годишња премија по ученику износи 500 дин


Осигуране суме у динарима:
1. Хируршка интервенција услед незгоде - 40.000,00 дин
2. Болнички дан - 2.250,00 дин
3. Трошкови лечења - 450.000,00 дин
4. Дневна накнада - 400,00 дин
5. Прелом кости - 15.000,00 дин
6. Смрт услед незгоде - 762.500,00 дин
7. Инвалидитет - 1.300.000,00 дин

ПОНУДА ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) ЗА ШКОЛСКУ 2021./2022. ГОД.
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА И ОСИГУРАНИКЕ О КАРАКТЕРИСТИКАМА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)
ДОПУНСКИ УСЛОВЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)
ДОПУНСКЕ УСЛОВЕ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА СЛУЧАЈ ПРЕЛОМА КОСТИ УСЛЕД НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА - НЕЗГОДЕ
ПОСЕБНИ УСЛОВЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА СЛУЧАЈ ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ КАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРЕЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)
ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ТРАЈНОГ ГУБИТА ОПШТЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ (ИНВАЛИДИТЕТА) КАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)


Продужени боравак за ученике 1,2,3 и 4 разреда почиње са радом 06.09.2021.
Боравак ради до 17:30 часова.
     


        Школски календар за 2021/22 годину
30.08.2021.


На следећим везама можете пронаћи детаљна упутства за почетак наставе које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Допис за ОШ и СШ_организација рада школа у 2021-2022
Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021 2022 години
Прилог 1. Индикатори и граничне вредности
Прилог 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада


29.06.2021.
- Записник са седнице Савета родитеља на крају школске године


31.05.2021.
- Записник о избору фотографа

29.04.2021.
Записник са седнице Савета родитеља


16.04.2021.
- Платформа  "Чувам те"

30.03.2021.


- Записник о обавештењу Савета родитеља о избору дистрибутера за набавку уџбеника за школску 2021/2022.
- Одлука о избору дистрибутера  уџбеника за школску 2021/2022.год.

16.03.2021.

Записник са Online седнице Савета родитеља 15.03.2021.

23.12.2020.

Записник са Online седнице Савета родитеља 23.12.2020.

Извештај прво полугодиште - млађи 20-21

Извештај СТАРИЈИХ разреда на крају првог полугодишта 20-21

 


04.12.2020.

 - Оперативни план ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић" (.PDF)

 - ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020_2021. годину (.PDF)
 


20.11.2020.

Продужени једносменски рад - Извештаји

- Увод
- Извештај о одржаним радионицама
- Јога
- Спортска радионица
- Интернационални дан
- Тенис
- Уметничка радионица


25.09.2020.

Обавештења о осигурању ученика


- Услови осигурања
- Важне информације за уговарача и осигураника
- Обавештење о обради података
- Потврда да су осигураници обавештени о обради података
- Потврда да је представник осигурања присуствовао састанку Савета родитеља
- Generalli - Прихваћена понуда за ученике15.09.2020.

Записник са седнице Савета родитеља можете преузети кликом ОВДЕ.

На седници је између осталог донета одлука да се за осигурање деце уговор додели осугуравајућој кући Generali са годишњом премијом 500,00 дин по ученику.
Напомињемо да су деца осигурана 24 часа, 365 дана без обзира да ли су повређена у школи или на неком другом месту.

Осигуране суме су:
- смрт услед незгоде                                   550.000 дин
- 100%  инвалидитет                                   915.000 дин
- трошкови лечења                                     430.000 дин     
- надокнада за изостанак са наставе        140.000 дин
- прелом кости                                             100.000 дин
- једнократно болнички дан                            1.720 дин
- хируршка интервенција услед незгоде     24.000 дин
- годишња премија по ученику                     500 дин
 
 


05.05.2020.

Наруџбенице за уџбенике за школску 2020/2021 годину.


1. Први разред
2. Други разред
3. Трећи разред
4. Четврти разред
5. Пети разред
6. Шести разред
7. Седми разред
8. Осми разред
 
Молимо Вас да попуњене и потписане наруџбенице фотографишете и доставите учитељицама и разредним старешинама на e-mail до петка 15.05.2020.


ТЕРМИНИ ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА
II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020.


24.03.2020. уторак 17:00-18:30h
22.04.2020. среда 17:00-18:30h
28.05.2020. четвртак 17:00-18:30h
 ПЛАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА ПРОФЕСОРЕ
ШКОЛСКЕ 2019/2020
.
 
 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВРЕМЕ, ДАН
Валерија Булатовић 10:55-11:40, понедељак
Милан Чоловић 12:35-13:20, среда
Никола Вранешевић 10:55-11:40, уторак
Марија Радовановић-Дачић 09:50-10:35, среда
Мирјана Хрваћанин 11:45-12:30, четвртак
Милица Дурковић 13:25-14:00, четвртак
Јована Бабић 09:50-10:35, петак
Вања Милојевић 12:3-13:20, петак
Ивана Мракић 09:50-10:35, понедељак
Марина Глинос 12:35-13:20, понедељак
Марија Јеремић 12:35-13:20, среда
Катарина Љуботина 09:00-09:45, понедељак
Јасмина Паучковић 09:00-09:45, уторак
Милица Тошић 09:00-09:45, четвртак
Анита Мишковић 09:00-09:45, среда
Јована Продановић 11:00-12:00, уторак
Ана Белић 09:50-10:35, петак
Јелена Ћук 11:45-12:30, понедељак
Оливера Ђурђевић 13:20-14:10, четвртак
Татјана Банковић 09:00-09:45, четвртак
Мирјана Дупало 10:55-11:40, четвртак
Невена Борић 09:00-09:45, понедељак
Наташа Михајловић 09:50-10:35, понедељак
Вера Живановић 08:00-08:45, четвртак
Млађан Василевски  
Нирвана Ћућуз 9:50-10:35, среда
Маријана Јовановић 10:55-11:40, уторак
Луција Лалицки 10:55-11:40, четвртак

06.04.2020. - Избор уџбеника за школску 2020/2021. годину

Наставничко веће - избор уџбеника
Избор уџбеника за 3 и 7; 2 и 6 разред

-  Извештај Ученичког парламента
Записник о обавештењу Савета родитеља


25.10.2019.

Мала тендерска ретроспектива...
 
1. На тендеру за исхрану у боравку, једини понуђач је била фирма Лидо и понудила цену од 177,88 дин по оброку.
    Плаћање ће се вршити достављеном уплатницом по окончању месеца. 
 
2. На тендеру за обезбеђење је победила фирма ОМВАТИ која нас је чувала и претходне године.
    Плаћање укупног износа од 1.800,00 динара по ученику ће се вршити кроз ђачки динар путем достављених уплатница и то у две рате, за свако полугодиште по једна од 900,00 динара.
    Ове године је цена обезбеђења нижа али износ за плаћање је већи јер имамо дуже радно време обезбеђења и дужи временски период у односу на прошлу годину када смо до обезбеђења дошли прилично касно.
 
3. Што се тиче рекреативних настава и екскурзија победници тендера и износи су следећи:
    1. настава у природи за ученике 1-4 разред, Златибор, по цени 18.350 дин по ученику, Суперлино травел, (ове године изабран је Златибор)
    2. настава у природи за ученике 1-4 разред, Косјерић, по цени 19.500 дин по ученику, Суперлино травел,
    3. настава у природи за ученике 1-4 разред, Орашац, по цени  19.850 дин по ученику, Суперлино травел,
    4. екскурзија ученика 3 разреда по цени 1.790 дин по ученику, Ласта,
    5. екскурзија ученика 4 разреда по цени 2.240 дин по ученику, Oктопод,
    6. екскурзија ученика 5 разреда по цени 2.330 дин по ученику, Oктопод,
    7. екскурзија ученика 6 разреда по цени 2.335 дин по ученику, Транс југ травел,
    8. екскурзија ученика 7 разреда по цени 6.290 дин по ученику, Ласта,
    9. екскурзија ученика 8 разреда по цени 6.857 дин по ученику, Транс југ травел.
 
На ову цену је на основу одлуке Савета родитеља потребо додати још 800динара + порез по ученику по дану на име дневнице наставника.
 
Такође, за све уплате које се врше преко школе, потребно је додати још  динара по уплати за трошкове трезора. То ће бити обрачунато и додато у износ сваке уплатнице.
 
Више о тендерима можете пронаћи на школском сајту у одељку Администрација / Тендери или кликом ОВДЕ.Продужени боравак

 
Деца чији родитељи због радних обавеза не могу да дођу по њих после завршетка наставе, остају у продуженом боравку. Период између 12:30 и 17:30 часова деца проводе на квалитетан начин .
Поред дневног боравка који функционише већ више година, у нашој школи постоји  и јутарњи боравак. У њему од 07:30 - 08:50 дежурају сваког јутра наставници предметне  разредне наставе према утврђеном распореду. 

Oсигурање
 
И ове, као и сваке школске године наши ђаци могу да се осигурају преко школе. Осигурање траје годину дана, у току 24 часа. Није битно да ли се налазимо у школи, код куће или на било ком другом месту, приликом повреде трошкови осигурања биће подмирени. Цена осигурања је 400,00 динара. Обезбеђење
 
Током школске 2019/2020 године нашу школу обезбеђује фирма "ОМВАТИ" доо. Осим тог обезбеђења наставници су организовали дежурство на ходницима и у дворишту школе и у потпуности покрили простор пре почетка наставе и током свих одмора. За време наставе у школи је радник обезбеђења. Вероватноћа избијања  инцидената и туча  је сведена на минимум, а ученици су  безбеднији.
Молимо вас да упутите децу да се за све сумњиве ситуације и потенцијалене инциденте обрате раднику обезбеђења и наставницима како бисмо на време спречили све евентуалне безбедоносне проблеме.
 
- - -

ШТА МОГУ ДА УРАДЕ РОДИТЕЉИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ

1. РАЗГОВАРАЈТЕ  СА СВОЈОМ   ДЕЦОМ

Комуникација је важна компонента у развоју детета. Бити доступан и бити приступачан  подједнако је важно као и имати прави одговор на питање или правилно решавати проблем. Овде су кључни  искреност и разумевање. Разговором  са својом децом показујемо да бринемо о њима, да нам је важно шта им се дешава и шта доживљавају када нису са нама,  да могу да поделе своје проблеме, интересовања и страхове и подстиче им се развој идеје да је њихов школски  и лични живот могуће унапредити. Свакодневни разговори оснажују дете, развијају код  детета самопоуздање, стварају  могућности за учење и развој социјалних вештина и социјално прихватљиво решавање  проблема који се јављају у групи.
 
2. БУДИТЕ  ДОСЛЕДНИ   У  ДИСЦИПЛИНОВАЊУ  СВОЈЕ  ДЕЦЕ
 
Дете треба да зна да у свим областима породичног и друштвеног живота постоје утврђена  правила понашања. Важно је да родитељи утичу на децу да поштују та правила и да буду доследни. Поштовање правила понашања је почетна тачка  социјално прихватљивог понашања.Поштовање правила понашања која су  успостављена  у породици  и школи  се контролишу. Када се прекрши дато или договорено правило следи последица – која може бити казна. Важно је да деца увиде да родитељи подржавају правила понашања у школи и сваку предвиђену казну за кршење тих правила.  Деца треба да разумеју разлоге постојања правила понашања, могу и да учествују у доношењу неких правила понашања.  Укључивање детета у  активностима и игри  које их уче поштовању правила понашања,  одговорности, самоконтроли, постављању циљева, и последицама које проистичу из непоштовања правила важни су јер их удаљавају од  неприхватљивог понашања. Родитељи могу осмислити награде или подстицаје за пожељно понашање како би спречили  будуће  кршење правила и допринели конструктивном понашању.
 
3. ПРУЖИТЕ   ДОБАР   МОДЕЛ  ПОНАШАЊА  СВОЈОЈ ДЕЦИ
 
Најбољи начин подучавања детета је лични пример родитеља. Кроз свакодневне активности родитељи, између осталог, уче децу како да реагују у  различитим  социјалним ситуацијама, како да с суоче са проблемима који се јављају у међусобним односима у школи. Треба да разговарају о прихватању разлика, да објасне и личним примером указују да се према  ученицима  и одраслима у школи опходе са уважавањем и поштовањем што је основа културног  и ненасилног понашања  у свим животним ситуацијама.  Деца уче и од других одраслих из свог окружења, па је важно указати и разговарати о важности доследности  културног и ненасилног  понашања и када се други не понашају тако. Изложеност деце негативним утицајима садржаја на медијима  захтева сталну контролу  и  учестале разговоре са дететом о примерености  садржаја са којима се сусрећу или које бирају да прате.  Потребно је стално указивати  детету да  постоји  могућност избора и да ће сносити последице својих избора, биле оне добре или лоше. Улога родитеља као модела позитивног понашања је веома значајна.

4. УКЉУЧИТЕ  СЕ У АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ
 
Учествовање родитеља у активностима школе може имати више користи. Родитељима се пружа прилика да виде и оно што виде њихова деца и да стекну бољи увид у потребе  деце/ученика. Такође, учествовање у активностима пружа могућност родитељима  да се боље упознају са наставницима и другим особљем школе и да кроз заједнички рад омогуће задовољење дечијих потреба.
 
5. ОГРАНИЧИТЕ   ИЗЛОЖЕНОСТ  ДЕЦЕ  ИСУСТВИМА  НАСИЉА И  КРИМИНАЛА
 
Ограничавање изложености  деце и насиљу тежак је, али важан задатак за сваког родитеља. Деца могу бити  на различите начине изложена реалном или симболичном  насиљу и другим облицима криминала. Насиље се налази на телевизији, у филмовима, на интернету, у видео-игрицама, цртаним филмовима,  суседству, кућама, на спортским догађајима,  улици  и може га бити  готово у свим областима друштвеног живота.  Децу треба упутити да препознају када неко понашање или дешавање постаје насилно, јер често и,наизглед безазлена игра или ружне речи, могу да прерасту у насиље. Родитељи имају битну улогу у освешћавању правиланог  односа  према насиљу, да умеју да га препознају, да  знају како да реагују ако су сведоци  насиља или постану жртве. Најважније је да деца знају да проблем у вези са насиљем не решавају  сами већ да  увек потраже помоћ одраслих.  
 
САВЕТИ  РОДИТЕЉИМА
 
Непримерено  и насилно понашање према другима  и према себи појављује се када се код неког   појави или га  преплави нека непријатна емоција:  љутња, бес, презир, мржња...
*Помозите свом  детету да нађе начин како правилно да разуме неку социјалну ситуацију на примерима, јер разумевање и саосећање доприноси да се непријатна или болна емоција не појави. Уколико се појави  упутите га да искаже незадовољство и изрази свој бес , али  тако да вербално или физички не повреди  друге и себе.
* Помозите свом  детету да разуме вредност прихватања индивидуалних разлика. У школи има  много различите деце, а најважније  је  да сва деца буду прихваћена са својим карактеристикама и баш такви кави јесу,  да су сви једнако вредни  и имају иста права (инклузија).
*Стално комуницирајте са својим дететом. Подстичите ваше дете да вам увек каже где ће бити и са ким ће бити. Поставите јасне границе до када може да буде одсутно из куће.
*Саслушајте ваше дете ако је забринуто за своје другове који евентуално испољавају проблематично понашање. Испричајте  та сазнања стручњаку од поверења као што су: школски психолог, педагог, разредни старешина, наставник или директор школе.
* Сарађујте са школом. Изнесите своје идеје о томе како школа може да подстакне учешће породице, да буду сви добродошли и да на смислен начин буду укључени у процес образовања и васпитања. 
 
ПОТРАЖИТЕ   ПОМОЋ!

*Обратите пажњу на узнемиравајуће понашање  свог детета. На пример: чести изливи беса, туче и малтретирање друге деце, окрутност преме животињама, подметање пожара, употреба алкохола и дрога могу представљати знаке озбиљних проблема. Помозите детету  тако што ћете затражити помоћ од  стручњака или институција.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај