Education template  

Распоред контролних и писмених задатака

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА 
I ПОЛУГОДИШТЕ - 2023/2024.

 
5-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски 12. 9. 2023.
иницијални тест
10. 10. 2023.
писмени задатак
31. 10. 2023.
контролни задатак
  8. 12. 2023.
писмени задатак
22. 12. 2023.
контролни задатак
математика  11. 9. 2023.
иницијални тест
27. 9. 2023.
контролни задатак
  2. 11. 2023.
писмени задатак
29.11.2023
контролни задатак
20. 12. 2023.
писмени задатак
енглески  
 
19. 10. 2023.
контролни задатак
30. 11. 2023.
писмени задатак
 
немачки   25. 10. 2023.
контролни задатак
   
биологија   17. 10. 2023.
контролни задатак
  12. 12. 2023.
контролни задатак
географија    
контролни задатак 23.10.2023
   
 5-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски 11. 9. 2023.
иницијални тест
11. 10. 2023.
писмени задатак
30. 10. 2023.
контролни задатак
  8. 12. 2023.
писмени задатак
22. 12. 2023.
контролни задатак
математика  11. 9. 2023.
иницијални тест
28. 9. 2023.
контролни задатак
  2. 11. 2023.писмени задатак
29.11.2023
контролни задатак
20. 12. 2023.
писмени задатак
енглески  
 
18. 10. 2023.
контролни задатак
30.11.2023.
писмени задатак
 
немачки   26. 10. 2023.
контролни задатак
   
биологија   17. 10. 2023.
контролни задатак
  12. 12. 2023.
контролни задатак
географија  
 
 
контролни задатак
23.10.2023.
 
   
 5-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски 11. 9. 2023.
иницијални тест
10. 10. 2023.
писмени задатак
31. 10. 2023.
контролни задатак
  7. 12. 2023.
писмени задатак
21. 12. 2023.
контролни задатак
математика  12. 9. 2023.
иницијални тест
29. 9. 2023.
контролни задатак
  2. 11. 2023.
писмени задатак
29.11.2023
контролни задатак
 
20. 12. 2023.
писмени задатак
енглески  
 
19. 10. 2023.
контролни задатак
30. 11. 2023.
писмени задатак
 
немачки  
 
27. 10. 2023.
контролни задатак
   
биологија  иницијални тест 11.9.2023 18. 10. 2023.
контролни задатак
  13. 12. 2023.
контролни задатак
географија   контролни задатак
23.10.2023.
 
   

 
 
5-4 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски 12. 9. 2023.
иницијални тест
10. 10. 2023.
писмени задатак
31. 10. 2023.
контролни задатак
  7. 12. 2023.
писмени задатак
21. 12. 2023.
контролни задатак
математика  11. 9. 2023.
иницијални тест
29. 9. 2023.
контролни задатак
  1. 11. 2023.
писмени задатак 29.11.2023
контролни задатак
 
20. 12. 2023.
писмени задатак
енглески  
 
20. 10. 2023.
контролни задатак
  1. 12. 2023.
писмени задатак
немачки   26. 10. 2023.
контролни задатак
21.11.2023.
писмени задатак
 
биологија   17. 10. 2023.
контролни задатак
  12. 12. 2023.
контролни задатак
географија  
 
контролни задатак
23.10.2023.
 
   

5-5 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски 12. 9. 2023.
иницијални тест
10. 10. 2023.
писмени задатак
31. 10. 2023.
контролни задатак
  7. 12. 2023.
писмени задатак
21. 12. 2023.
контролни задатак
математика  11. 9. 2023.
иницијални тест
29. 9. 2023.
контролни задатак
  1. 11. 2023.
писмени задатак 29.11.2023.
контролни задатак
 
20. 12. 2023.
писмени задатак
енглески  
 
19. 10. 2023.
контролни задатак
30.11. 2023.
писмени задатак
 
немачки   27. 10. 2023.
контролни задатак
   
биологија  иницијални тест 11.9.2023 18. 10. 2023.
контролни задатак
  13. 12. 2023.
контролни задатак
географија  
 
контролни задатак
23.10.2023.
 
   

6-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
12. 9. 2023.
иницијални тест
 
2. 10. 2023.
контролни задатак
23. 10. 2023.
писмени задатак
 
  8. 12. 2023.
писмени задатак
22.12. 2023.
контролни задатак
 
математика  
11. 9. 2023.
иницијални тест
 
9. 10. 2023.
контролни задатак
30. 10. 2023.
писмени задатак
 
28. 11. 2023.
контролни задатак
 
26. 12. 2023.
писмени задатак
 
енглески   19. 10. 2023.
контролни задатак
 
30. 11. 2023.
писмени задатак
 
 
немачки  
 
 
13. 10. 2023.
контролни задатак
23. 11. 2023.
контролни задатак
 
физика     3. 11. 2023.
контролни задатак
 
4. 12. 2023.
контролни задатак
 
 
географија  11. 9. 2023.
иницијални тест
 
27. 10. 2023.
контролни задатак
 
  18. 12. 2023.
контролни
задатак
 
биологија  11. 9. 2023.
иницијални тест
 
18. 10. 2023.
контролни задатак
 
  13. 12. 2022.
контролни задатак
 
6-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
12. 9. 2023.
иницијални тест
 
2. 10. 2023.
контролни задатак
23. 10. 2023.
писмени задатак
 
  8. 12. 2023.
писмени задатак
22.12. 2023.
контролни задатак
 
математика  
11. 9. 2023.
иницијални тест
 
9. 10. 2023.
контролни задатак
30. 10. 2023.
писмени задатак
 
28. 11. 2023.
контролни задатак
 
26. 12. 2023.
писмени задатак
 
енглески   18. 10. 2023.
контролни задатак
 
29. 11. 2023.
писмени задатак
 
 
немачки  
 
 
13. 10. 2023.
контролни задатак
23. 11. 2023.
контролни задатак
 
физика     3. 11. 2023.
контролни задатак
 
4. 12. 2023.
контролни задатак
 
географија  12. 9. 2023.
иницијални тест
 
24. 10. 2023.
контролни задатак
 
  19. 12. 2023.
контролни задатак
 
биологија  13. 9. 2023.
иницијални тест
 
20. 10. 2023.
контролни задатак
 
  15. 12. 2022.
контролни задатак
 

6-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
12. 9. 2023.
иницијални тест
 
2. 10. 2023.
контролни задатак
23. 10. 2023.
писмени задатак
 
  8. 12. 2023.
писмени задатак
22.12. 2023.
контролни задатак
 
 
 
математика  
11. 9. 2023.
иницијални тест
 
9. 10. 2023.
контролни задатак
30. 10. 2023.
писмени задатак
 
28. 11. 2023.
контролни задатак
 
26. 12. 2023.
писмени задатак
 
енглески   18. 10. 2023.
контролни задатак
 
29. 11. 2023.
писмени задатак
 
 
немачки  
 
 
13. 10. 2023.
контролни задатак
23. 11. 2023.
контролни задатак
 
физика     2. 11. 2023.
контролни задатак
 
4. 12. 2023.
контролни задатак
 
географија  
 
контролни задатак
23.10.2023.
 
  контролни задатак
12.12.2023.
 
биологија  13. 9. 2023.
иницијални тест
 
20. 10. 2023.
контролни задатак
 
  15. 12. 2022.
контролни задатак
 

6-4 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
13. 9. 2023.
иницијални тест
 
3. 10. 2023.
контролни задатак
24. 10. 2023.
писмени задатак
 
  7. 12. 2023.
писмени задатак
21.12. 2023.
контролни задатак
 
 
математика  
11. 9. 2023.
иницијални тест
 
9. 10. 2023.
контролни задатак
30. 10. 2023.
писмени задатак
 
28. 11. 2023.
контролни задатак
 
26. 12. 2023.
писмени задатак
 
енглески   19. 10. 2023.
контролни задатак
 
30. 11. 2023.
писмени задатак
 
 
немачки  
 
 
13. 10. 2023.
контролни задатак
23. 11. 2023.
контролни задатак
 
физика     3. 11. 2023.
контролни задатак
 
5. 12. 2023.
контролни задатак
 
 
географија  12. 9. 2023.
иницијални тест
 
25. 10. 2023.
контролни задатак
 
  20. 12. 2023.
контролни задатак
 
биологија  11. 9. 2023.
иницијални тест
 
20. 10. 2023.
контролни задатак
 
  15. 12. 2022.
контролни задатак
 

7-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
11. 9. 2023.
иницијални тест

 
2. 10. 2023.
контролни задатак
16. 10. 2023.
писмени задатак
 
  7. 12. 2023.
писмени задатак
21. 12. 2023.
контролни задатак
 
математика  
12. 9. 2023.
иницијални тест
29. 9. 2023.
контролни задатак
 
  2. 11. 2023.
писмени задатак
 
1. 12. 2023.
контролни задатак
26. 12. 2022.
писмени задатак
 
енглески   18. 10. 2023.
контролни задатак
 
29. 11. 2023.
писмени задатак
 
 
немачки  
 
 
27. 10. 2023.
контролни задатак
 
21. 11. 2023.
контролни задатак
 
 
физика   31. 10. 2023.
контролни задатак
 
  5. 12. 2023.
контролни задатак
 
хемија   9. 10. 2023.
контролни задатак
 
  11. 12. 2023.
контролни задатак
 
биологија  
 
10. 10. 2023.
контролни задатак
 
  12. 12. 2023.
контролни задатак
 
географија  
12. 9. 2023.
иницијални тест

 
24. 10. 2023.
контролни задатак
 
  19. 12. 2023.
контролни задатак
 

 7-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
11. 9. 2023.
иницијални тест

 
2. 10. 2023.
контролни задатак
19. 10. 2023.
писмени задатак
 
  8. 12. 2023.
писмени задатак
21. 12. 2023.
контролни задатак
 
математика  
11. 9. 2023.
иницијални тест
27. 9. 2023.
контролни задатак
 
  1. 11. 2023.
писмени задатак 29.11.2023. контролни задатак
 
22. 12. 2023.
писмени задатак
 
енглески   18. 10. 2023.
контролни задатак
 
30. 11. 2023.
писмени задатак
 
 
немачки  
 
 
27. 10. 2023.
контролни задатак
 
21. 11. 2023.
писмени задатак
 
 
физика   31. 10. 2023.
контролни задатак
 
  5. 12. 2023.
контролни задатак
 
хемија   9. 10. 2023.
контролни задатак
 
  11. 12. 2023.
контролни задатак
 
биологија  
 
11. 10. 2023.
контролни задатак
 
 
 
13. 12. 2023.
контролни задатак
географија  
12. 9. 2023.
иницијални тест

 
25. 10. 2023.
контролни задатак
 
  27. 12. 2023.
контролни задатак
 

 7-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
11. 9. 2023.
иницијални тест

 
2. 10. 2023.
контролни задатак
16. 10. 2023.
писмени задатак
 
  7. 12. 2023.
писмени задатак
21. 12. 2023.
контролни задатак
 
математика  
11. 9. 2023.
иницијални тест
27. 9. 2023.
контролни задатак
 
  1. 11. 2023.
писмени задатак
29.11.2023. контролни задатак
 
22. 12. 2023.
писмени задатак
 
енглески   20. 10. 2023.
контролни задатак
 
  1. 12. 2023.
писмени задатак
 
немачки  
 
 
24. 10. 2023.
контролни задатак
 
21. 11. 2023.
писмени задатак
 
 
физика   31. 10. 2023.
контролни задатак
 
  5. 12. 2023.
контролни задатак
 
хемија   9. 10. 2023.
контролни задатак
 
  11. 12. 2023.
контролни задатак
 
биологија  
 
10. 10. 2023.
контролни задатак
 
  12. 12. 2023.
контролни задатак
 
географија  
14. 9. 2023.
иницијални тест

 
26. 10. 2023.
контролни задатак
 
  28. 12. 2023.
контролни задатак
 
 7-4 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
11. 9. 2023.
иницијални тест

 
2. 10. 2023.
контролни задатак
16. 10. 2023.
писмени задатак
 
  7. 12. 2023.
писмени задатак
21. 12. 2023.
контролни задатак
 
математика  
12. 9. 2023.
иницијални тест
29. 9. 2023.
контролни задатак
 
  2. 11. 2023.
писмени задатак
 
1. 12. 2023.
контрлони задатак
26. 12. 2023.
писмени задатак
 
енглески   19. 10. 2023.
контролни задатак
 
30. 11. 2023.
писмени задатак
 
 
немачки  
 
 
27. 10. 2023.
контролни задатак
 
20. 11. 2023.
писмени задатак
 
 
физика   31. 10. 2023.
контролни задатак
 
  5. 12. 2023.
контролни задатак
 
хемија   9. 10. 2023.
контролни задатак
 
  11. 12. 2023.
контролни задатак
 
биологија  
 
10. 10. 2023.
контролни задатак
 
12. 12. 2023.
контролни задатак
 
 
географија  
12. 9. 2023.
иницијални тест

 
24. 10. 2023.
контролни задатак
 
  19. 12. 2023.
контролни задатак
 

 8-1 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
11. 9. 2023.
иницијални тест
 
 
 
13.10. 2023.
писмени задатак
20. 10. 2023.
контролни задатак
  8. 12. 2023.
писмени задатак
22. 12. 2023.
контролни задатак
 
математика  
 
 
12. 9. 2023.
иницијални тест
 
4. 10. 2023.
контролни задатак
25. 10. 2023.
писмени задатак
 
29. 11. 2023.
контролни задатак
 
20. 12. 2023.
писмени задатак
 
енглески  
 
 
 
18. 10. 2023.
контролни задатак
 
  1. 12. 2023.
писмени задатак
 
немачки  
 
 
 
 
24. 10. 2023.
контролни задатак
 
21. 11. 2023.
контролни задатак
 
 
физика  
 
 
 
30. 10. 2023.
контролни задатак
 
  13. 12. 2023.
контролни задатак
 
хемија  
 
12. 9. 2023.
иницијални тест
 
31. 10. 2023.
контролни задатак
 
  5. 12. 2023.
контролни задатак
 
биологија  
 
9. 10. 2023.
контролни задатак
 
  11. 12. 2023.
контролни задатак
географија  
13. 9. 2023.
иницијални тест
29. 9. 2023.
контролни задатак
    27. 12. 2023.
контролни задатак
 

 8-2 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
11. 9. 2023.
иницијални тест
 
 
 
13.10. 2023.
писмени задатак
20. 10. 2023.
контролни задатак
  8. 12. 2023.
писмени задатак
22. 12. 2023.
контролни задатак
 
математика  
 
 
12. 9. 2023.
иницијални тест
 
4. 10. 2023.
контролни задатак
25. 10. 2023.
писмени задатак
 
29. 11. 2023.
контролни задатак
 
20. 12. 2023.
писмени задатак
 
енглески  
 
 
 
18. 10. 2023.
контролни задатак
 
  1. 12. 2023.
писмени задатак
 
немачки  
 
 
 
 
23. 10. 2023.
контролни задатак
 
20. 11. 2023.
контролни задатак
 
 
физика  
 
 
 
30. 10. 2023.
контролни задатак
 
  13. 12. 2023.
контролни задатак
 
хемија  
12. 9. 2023.
иницијални тест
 
31. 10. 2023.
контролни задатак
 
  5. 12. 2023.
контролни задатак
 
 
 
биологија  
 
9. 10. 2023.
контролни задатак
 
  11. 12. 2023.
контролни задатак
 
географија  
11. 9. 2023.
иницијални тест
26. 9. 2023.
контролни задатак
    26. 12. 2023.
контролни задатак
 
 8-3 СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР
српски  
 
12. 9. 2023.
иницијални тест
 
 
 
12.10. 2023.
писмени задатак
19. 10. 2023.
контролни задатак
  7. 12. 2023.
писмени задатак
20. 12. 2023.
контролни задатак
 
математика 12. 9. 2023.
иницијални тест
4. 10. 2023.
контролни задатак
25. 10. 2023.
писмени задатак
30. 11. 2023.
контролни задатак
26. 12. 2023.
писмени задатак
енглески   18. 10. 2023.
контролни задатак
 
29.11.2023. писмени задатак  
немачки  
 
 
 
 
24. 10. 2023.
контролни задатак
 
21. 11. 2023.
контролни задатак
 
 
физика  
 
 
 
30. 10. 2023.
контролни задатак
 
  15. 12. 2023.
контролни задатак
 
хемија  
 
12. 9. 2023.
иницијални тест
 
31. 10. 2023.
контролни задатак
 
  5. 12. 2023.
контролни задатак
 
биологија  
 
9. 10. 2023.
контролни задатак
 
  11. 12. 2023.
контролни задатак
 
географија  
14. 9. 2023.
иницијални тест
29. 9. 2023.
контролни задатак
    21. 12. 2023.
контролни задатак

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ РАДОВА 
II ПОЛУГОДИШТЕ - 2022/2023.

5-8 разред


5-1 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 24.2.2023.
контролни задатак
10.3.2023.
писмени задатак
5.4.2023. контролни задатак 12.5.2023. писмени задатак 2.6.2023.
контролни задатак
математика 28.2.2023. контролни задатак 22.3.2023. писмени задатак 25.4.2023. контролни задатак 31.5.2023. писмени задатак  
енглески 22.2.2023. контролни задатак   26.4.2023. писмени задатак    
немачки 8.2.2023. контролни задатак     8.5.2023. писмени задатак  
биологија   9.3.2023. контролни задатак   18.5.2023. контролни задатак  
географија 27.2.2023. контролни задатак        
5-2 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 24.2.2023.
контролни задатак
10.3.2023.
писмени задатак
5.4.2023. контролни задатак 12.5.2023. писмени задатак 2.6.2023.
контролни задатак
математика 28.2.2023. контролни задатак 24.3.2023. писмени задатак 27.4.2023. контролни задатак   1.6.2023. писмени задатак
енглески 22.2.2023. контролни задатак   26.4.2023. писмени задатак    
немачки   17.3.2023.
контролни задатак
  11.5.2023. писмени задатак  
биологија   9.3.2023. контролни задатак   18.5.2023. контролни задатак  
географија 27.2.2023. контролни задатак
 
 
       
5-3 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 22.2.2023.
контролни задатак
10.3.2023.
писмени задатак
5.4.2023. контролни задатак 12.5.2023. писмени задатак 2.6.2023.
контролни задатак
математика 28.2.2023. контролни задатак 22.3.2023. писмени задатак 25.4.2023. контролни задатак 31.5.2023. писмени задатак  
енглески 24.2.2023. контролни задатак   28.4.2023. писмени задатак    
немачки   17.3.2023.
контролни задатак
  11.5.2023. писмени задатак  
биологија   9.3.2023. контролни задатак   18.5.2023. контролни задатак  
географија 27.2.2023. контролни задатак
 
       
 
  
5-4 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 22.2.2023.
контролни задатак
10.3.2023.
писмени задатак
5.4.2023. контролни задатак 12.5.2023. писмени задатак 2.6.2023.
контролни задатак
математика 28.2.2023. контролни задатак 22.3.2023. писмени задатак 25.4.2023. контролни задатак 31.5.2023. писмени задатак  
енглески 24.2.2023. контролни задатак   28.4.2023. писмени задатак    
немачки   17.3.2023.
контролни задатак
  11.5.2023. писмени задатак  
биологија   9.3.2023. контролни задатак   18.5.2023. контролни задатак  
географија 27.2.2023. контролни задатак
 
       
 
  
6-1 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 22.2.2023.
контролни задатак
10.3.2023.
писмени задатак
6.4.2023. контролни задатак 12.5.2023. писмени задатак 2.6.2023.
контролни задатак
математика 20.2.2023. контролни задатак 20.3.2023. писмени задатак   11.5.2023. контролни задатак 6.6.2023. писмени задатак
енглески 28.2.2023. контролни задатак   25.4.2023. писмени задатак    
немачки 13.2.2023. контролни задатак     29.5.2023. писмени задатак  
физика   17.3.2023. контролни задатак   19.5.2023. контролни задатак  
географија 27.2.2023. контролни задатак
 
       
биологија   6.3.2023. контролни задатак   17.5.2023. контролни задатак  
6-2 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 21.2.2023.
контролни задатак
10.3.2023.
писмени задатак
5.4.2023. контролни задатак 12.5.2023. писмени задатак 2.6.2023.
контролни задатак
математика 22.2.2023. контролни задатак 22.3.2023. писмени задатак   10.5.2023. контролни задатак 14.6.2023. писмени задатак
енглески 28.2.2023. контролни задатак   25.4.2023. писмени задатак    
немачки   17.3.2023.
контролни задатак
  26.5.2023. писмени задатак  
физика   17.3.2023. контролни задатак   19.5.2023. контролни задатак  
географија   1.3.2023. контролни задатак
 
     
биологија   7.3.2023. контролни задатак   16.5.2023. контролни задатак  


 
  
6-3 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 21.2.2023.
контролни задатак
8.3.2023.
писмени задатак
4.4.2023. контролни задатак 9.5.2023. писмени задатак 5.6.2023.
контролни задатак
математика 22.2.2023. контролни задатак 22.3.2023. писмени задатак   10.5.2023. контролни задатак 14.6.2023. писмени задатак
енглески 27.2.2023. контролни задатак   24.4.2023. писмени задатак    
немачки   17.3.2023.
контролни задатак
  11.5.2023. писмени задатак  
физика   16.3.2023. контролни задатак   18.5.2023. контролни задатак  
географија 28.2.2023. контролни задатак        
биологија   10.3.2023. контролни задатак   17.5.2023. контролни задатак  
 
 
6-4 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 24.2.2023.
контролни задатак
10.3.2023.
писмени задатак
5.4.2023. контролни задатак 12.5.2023. писмени задатак 2.6.2023.
контролни задатак
математика 22.2.2023. контролни задатак 22.3.2023. писмени задатак   11.5.2023. контролни задатак 6.6.2023. писмени задатак
енглески 28.2.2023. контролни задатак   25.4.2023. писмени задатак    
немачки 10.2.2023. контролни задатак     29.5.2023. писмени задатак  
физика   14.3.2023. контролни задатак   15.5.2023. контролни задатак  
географија 27.2.2023. контролни задатак        
биологија   7.3.2023. контролни задатак   16.5.2023. контролни задатак  
 
 
7-1 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 22.2.2023.
контролни задатак
13.3.2023.
писмени задатак
5.4.2023. контролни задатак 10.5.2023. писмени задатак 1.6.2023.
контролни задатак
математика   3.3.2023. контролни задатак 3.4.2023. писмени задатак 16.5.2023. контролни задатак 12.6.2023. писмени задатак
енглески   2.3.2023. контролни задатак 27.4.2023. писмени задатак    
немачки 10.2.2023.
контролни задатак
 
    29.5.2023. писмени задатак  
физика   17.3.2023. контролни задатак   19.5.2023. контролни задатак  
хемија   7.3.2023. контролни задатак   11.5.2023. контролни задатак  
биологија 20.2.2023. контролни задатак   24.4.2023. контролни задатак    
географија  
 
8.3.2023. контролни задатак      
 
 
7-2 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 22.2.2023.
контролни задатак
13.3.2023.
писмени задатак
5.4.2023. контролни задатак 10.5.2023. писмени задатак 1.6.2023.
контролни задатак
математика   3.3.2023. контролни задатак 3.4.2023. писмени задатак 16.5.2023. контролни задатак 12.6.2023. писмени задатак
енглески   2.3.2023. контролни задатак 27.4.2023. писмени задатак    
немачки 10.2.2023.
контролни задатак
 
    31.5.2023. писмени задатак  
физика   17.3.2023. контролни задатак   19.5.2023. контролни задатак  
хемија   7.3.2023. контролни задатак   11.5.2023. контролни задатак  
биологија 20.2.2023. контролни задатак   24.4.2023. контролни задатак    
географија   9.3.2023. контролни задатак      
 
  
7-3 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 22.2.2023.
контролни задатак
14.3.2023.
писмени задатак
6.4.2023. контролни задатак 10.5.2023. писмени задатак 1.6.2023.
контролни задатак
математика   3.3.2023. контролни задатак 3.4.2023. писмени задатак 17.5.2023. контролни задатак 12.6.2023. писмени задатак
енглески 27.2.2023. контролни задатак   28.4.2023. писмени задатак    
немачки 10.2.2023.
контролни задатак
 
    29.5.2023. писмени задатак  
физика   17.3.2023. контролни задатак   19.5.2023. контролни задатак  
хемија   7.3.2023. контролни задатак   11.5.2023. контролни задатак  
биологија 20.2.2023. контролни задатак   24.4.2023. контролни задатак    
географија   10.3.2023. контролни задатак      
 
 
8-1 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 9.2.2023.
контролни задатак
9.3.2023.
писмени задатак
6.4.2023. контролни задатак 4.5.2023. писмени задатак
18.5.2023. контролни задатак
 
математика 22.2.2023. контролни задатак 17.3.2023. писмени задатак 26.4.2023. контролни задатак 29.5.2023. писмени задатак  
енглески   1.3.2023. контролни задатак 25.4.2023. писмени задатак    
немачки 10.2.2023.
контролни задатак
 
31.3.2023. писмени задатак      
физика   15.3.2023. контролни задатак   17.5.2023. контролни задатак  
хемија 28.2.023. контролни задатак     3.5.2023. контролни задатак  
биологија   7.3.2023. контролни задатак   11.5.2023. контролни задатак  
географија   8.3.2023. контролни задатак      
  

8-2 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 8.2.2023.
контролни задатак
8.3.2023.
писмени задатак
7.4.2023. контролни задатак 3.5.2023.
писмени задатак
19.5.2023. контролни задатак
 
математика 23.2.2023. контролни задатак 17.3.2023. писмени задатак 25.4.2023. контролни задатак 29.5.2023. писмени задатак  
енглески   1.3.2023. контролни задатак 27.4.2023. писмени задатак    
немачки 10.2.2023. контролни задатак 27.3.2023. писмени задатак      
физика   15.3.2023. контролни задатак   17.5.2023. контролни задатак  
хемија 28.2.023. контролни задатак     4.5.2023. контролни задатак  
биологија   10.3.2023. контролни задатак   11.5.2023. контролни задатак  
географија 24.2.2023. контролни задатак 31.3.2023. контролни задатак
 
 
     
8-3 ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
српски 9.2.2023.
контролни задатак
9.3.2023.
писмени задатак
6.4.2023. контролни задатак 4.5.2023. писмени задатак
18.5.2023. контролни задатак
 
математика 23.2.2023. контролни задатак 17.3.2023. писмени задатак 25.4.2023. контролни задатак 29.5.2023. писмени задатак  
енглески   2.3.2023. контролни задатак 27.4.2023. писмени задатак    
немачки 10.2.2023. контролни задатак 31.3.2023. писмени задатак      
физика   15.3.2023. контролни задатак   17.5.2023. контролни задатак  
хемија 28.2.023. контролни задатак     4.5.2023. контролни задатак  
биологија   6.3.2023. контролни задатак   11.5.2023. контролни задатак  
географија 22.2.2023. контролни задатак 30.3.2023. контролни задатак      

 


Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај