Education template  

Пријављивање за бесплатне уџбенике

Датум: 25. Mart 2023 11:16 Категорија: Новости

 
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПPOCBETE Број: 401-00-00070/2/2023-07
Датум: 21.03.2023. године Београд
Немањина 22-26
 
ДИРЕKТОРУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Поштовани,
Министарство просвете планира да, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, 05 Број: 40І -2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у дапем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.
Циљ је да се у школској 2023/2024. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину, у оквиру Програмске активности Набавка наставник средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеде бесплатни уџбеници за што веhи број ученика основних школа.
У складу са тим, потребни су нам подаци о броју ученика у основним школама на територији Републике Србије и то подаци о:

  • ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • ученицима који основношколско образоваіье и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3;
ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не оставрују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  • ученицима основних школа који су у породици тpeћe или свако наредно дете у систему образовања и васпитања;
ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику
Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
  • за ученике социјално/материјално угрожених породица - примаоце новчане социјалне помоhи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • за ученике који су у породици тpehe или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • за ученике који су у породици тpehe или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
  • за ученике који основношколско образоваіье и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2 и ИОПЗ), није потребна посебна документациа
 
  • Родитељи предају горе наведену документацију разредним старешинама до 5.04.2023.

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај