Education template  

Уџбеници

Списак уџбеника за школску 2023/2024 годину

1. 1 ОШ Музичка култура БИГЗ школство доо 12249СРП1МУЗ Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе; ћирилица  
2. 1 ОШ Ликовна култура БИГЗ школство доо 12259СРП1ЛИК Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе,  
3. 1 ОШ Математика БИГЗ школство доо 133СРП1МАТ Математика 1 за први разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска – 1. и 2. део); ћирилица  
4. 1 ОШ Свет око нас БИГЗ школство доо 159СРП1СВЕ СВЕТ ОКО НАС 1, за први разредосновне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска– први и други део), ћирилица  
5. 1 ОШ Енглески језик The English Book doo 200021СРП1ЕНГ Rainbow Bridge 1, енглески језик за први разред основне школе  
6. 1 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 80002СРП1СРП Читанка са додатком - писанком  
7. 1 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 80002СРП1СРП Буквар са словарицом  
8. 1 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 80002СРП1СРП Наставни листови уз Буквар  
9. 2 ОШ Математика БИГЗ школство доо 100СРП2МАТ Математика 2 , уџбеникза други разред основне школе;  
10. 2 ОШ Математика БИГЗ школство доо 100СРП2МАТ Математика 2 , радни листови за други разред основне школе (први и други део); уџбенички комплет; ћирилица  
11. 2 ОШ Свет око нас БИГЗ школство доо 111СРП2СВЕ Свет око нас, уџбеникза други разред основне школе;  
12. 2 ОШ Свет око нас БИГЗ школство доо 111СРП2СВЕ Свет око нас, радна свеска за други разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица  
13. 2 ОШ Ликовна култура БИГЗ школство доо 12205СРП2ЛИК Ликовна култура 2, ликовна култура за други разред основне школе; ћирилица  
14. 2 ОШ Музичка култура БИГЗ школство доо 12211СРП2МУЗ Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица  
15. 2 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 61СРП2СРП Читанка са основама писмености 2, уџбеник за други разред основне школе  
16. 2 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 61СРП2СРП Радна свеска 2узЧитанку за други разред основне школе  
17. 2 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 61СРП2СРП Латиница, уџбеник за други разред основне школе  
18. 2 ОШ Енглески језик The English Book doo 78СРП2ЕНГ Happy House 2, енглески језик за други разред основне школе  
19. 2 ОШ Дигитални свет БИГЗ школство доо 80077СРП2ДИГ Дигитални свет 2 за други разред основне школе; ћирилица  
20. 3 ОШ Енглески језик Акроноло 19СРП3ЕНГ OurDiscovery Island 2, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)  
21. 3 ОШ Музичка култура БИГЗ школство доо 20016СРП3МУЗ Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;  
22. 3 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 2СРП3СРП Читанка , Српски језик за трећи разред основне школе  
23. 3 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 2СРП3СРП Радна свеска уз Читанку, Српски језик за трећи разред основне школе  
24. 3 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 2СРП3СРП Граматика, уџбеник са радном свеском ‒Српски језик за трећи разред основне школе  
25. 3 ОШ Математика БИГЗ школство доо 35СРП3МАТ Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део)  
26. 3 ОШ Математика БИГЗ школство доо 35СРП3МАТ Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица  
27. 3 ОШ Природа и друштво БИГЗ школство доо 37СРП3ПРИ Природа и друштво 3, уџбеник и радна свеска за трећи разред основне школе(први и други део); ћирилица  
28. 3 ОШ Дигитални свет БИГЗ школство доо 80087СРП3ДИГ Дигитални свет 3, за трећи разред основне школе; ћирилица  
29. 4 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 40086СРП4СРП Читанка , Српски језик за четврти разред основне школе  
30. 4 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 40086СРП4СРП Граматика, уџбеник са радном свеском, Српски језик за четврти разред основне школе  
31. 4 ОШ Српски језик БИГЗ школство доо 40086СРП4СРП Радна свеска уз Читанку, Српски језик за четврти разред основне школе  
32. 4 ОШ Природа и друштво БИГЗ школство доо 40091СРП4ПРИ Природа и друштво 4 за четврти разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); ћирилица  
33. 4 ОШ Енглески језик The English Book doo 40114СРП4ЕНГ Project 1, Serbian Edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)  
34. 4 ОШ Математика БИГЗ школство доо 40125СРП4МАТ Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе  
35. 4 ОШ Математика БИГЗ школство доо 40125СРП4МАТ Математика 4, радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица  
36. 4 ОШ Ликовна култура БИГЗ школство доо 70023СРП4ЛИК Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица  
37. 4 ОШ Музичка култура БИГЗ школство доо 70031СРП4МУЗ Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица  
38. 5 ОШ Музичка култура БИГЗ школство доо 12273СРП5МУЗ Музичка култура 5 за пети разред основне школе; ћирилица  
39. 5 ОШ Ликовна култура БИГЗ школство доо 12274СРП5ЛИК Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;ћирилица  
40. 5 ОШ Српски језик Klett Издавачка кућа доо 173СРП5СРП Читанка„Расковник”за пети разред основне школе; ћирилица  
41. 5 ОШ Српски језик Klett Издавачка кућа доо 173СРП5СРП Граматиказа пети разред основне школе; ћирилица  
42. 5 ОШ Немачки језик Klett Издавачка кућа доо 181СРП5НЕМ MAXIMAL 1, немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)  
43. 5 ОШ Енглески језик The English Book doo 194СРП5ЕНГ PROJECT 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД , аудио материјал – Class CD)  
44. 5 ОШ Историја Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 204СРП5ИСТ Историја – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; ћирилица  
45. 5 ОШ Географија Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 218СРП5ГЕО Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица  
46. 5 ОШ Биологија Klett Издавачка кућа доо 223СРП5БИО Биологија 5, уџбеникза пети разред основне школе; ћирилица  
47. 5 ОШ Математика Математископ доо 231СРП5МАТ Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе (са електронским додатком); ћирилица  
48. 5 ОШ Математика Математископ доо 231СРП5МАТ Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилица Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилица  
49. 5 ОШ Информатика и рачунарство Вулкан издаваштво 60006СРП5ИНФ Информатика и рачунарство 5, за пети разред основне школе; ћирилица  
50. 5 ОШ Техника и технологија БИГЗ школство доо 80071СРП5ТЕХ Техника и технологија 5, за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање) ћирилица  
51. 6 ОШ Ликовна култура БИГЗ школство доо 12220СРП6ЛИК Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица  
52. 6 ОШ Музичка култура БИГЗ школство доо 12231СРП6МУЗ Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица  
53. 6 ОШ Техника и технологија БИГЗ школство доо 12235СРП6ТЕХ Техника и технологија за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала);  
54. 6 ОШ Информатика и рачунарство Дата Статус д.о.о. 12241СРП6ИНФ Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; ћирилица  
55. 6 ОШ Немачки језик Klett Издавачка кућа доо 13009СРП6НЕМ Magnet Neu 2, немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два ЦД-а)  
56. 6 ОШ Српски језик Klett Издавачка кућа доо 234СРП6СРП Извор, Читанка за шестиразред основне школе  
57. 6 ОШ Српски језик Klett Издавачка кућа доо 234СРП6СРП Граматика 6, уџбеник за шести разред основне школе  
58. 6 ОШ Енглески језик The English Book doo 261СРП6ЕНГ Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; шеста година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)  
59. 6 ОШ Историја Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 268СРП6ИСТ Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; ћирилица  
60. 6 ОШ Географија Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 277СРП6ГЕО Географија, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица  
61. 6 ОШ Физика Сазнање 288СРП6ФИЗ Физика 6, уџбеник зашести разред основне школе;  
62. 6 ОШ Физика Сазнање 288СРП6ФИЗ Практикум физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за шести разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица  
63. 6 ОШ Математика Klett Издавачка кућа доо 296СРП6МАТ Математика, уџбеник за шести разред основне школе  
64. 6 ОШ Математика Klett Издавачка кућа доо 296СРП6МАТ Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица  
65. 6 ОШ Биологија Klett Издавачка кућа доо 303СРП6БИО Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица  
66. 7 ОШ Ликовна култура Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) 20018СРП7ЛИК Корак даље, Ликовна култура за седми разред основне школе;  
67. 7 ОШ Музичка култура БИГЗ школство доо 20029СРП7МУЗ Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;  
68. 7 ОШ Немачки језик Klett Издавачка кућа доо 20044СРП7НЕМ Magnet neu 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)  
69. 7 ОШ Информатика и рачунарство Дата Статус д.о.о. 20060СРП7ИНФ Информатика и рачунарство за седми разред основне школе  
70. 7 ОШ Техника и технологија БИГЗ школство доо 210001СРП7ТЕХ Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала); ћирилица  
71. 7 ОШ Српски језик Вулкан издаваштво 311СРП7СРП Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе  
72. 7 ОШ Српски језик Вулкан издаваштво 311СРП7СРП Граматика 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе  
73. 7 ОШ Српски језик Вулкан издаваштво 311СРП7СРП Радна свеска 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе  
74. 7 ОШ Енглески језик The English Book doo 338СРП7ЕНГ Project 4, Serbiан editon, енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)  
75. 7 ОШ Историја ЈП Завод за уџбенике 341СРП7ИСТ Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе; ћирилица  
76. 7 ОШ Географија Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 352СРП7ГЕО Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица  
77. 7 ОШ Физика Сазнање 360СРП7ФИЗ Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе  
78. 7 ОШ Физика Сазнање 360СРП7ФИЗ Практикум Физика 7, збирка задатака и експерименталних вежби за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица  
79. 7 ОШ Математика Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) 366СРП7МАТ Математика за седми разред основне школе  
80. 7 ОШ Математика Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) 366СРП7МАТ Збирка задатака из математике за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица  
81. 7 ОШ Биологија Klett Издавачка кућа доо 374СРП7БИО Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица  
82. 7 ОШ Хемија Вулкан издаваштво 377СРП7ХЕМ Хемија 7, уџбеник за седми разред основне школе  
83. 7 ОШ Хемија Вулкан издаваштво 377СРП7ХЕМ Хемија 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе; ћирилица  
84. 8 ОШ Техника и технологија БИГЗ школство доо 210004СРП8ТЕХ Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и конструкторски материјал за вежбе); ћирилица  
85. 8 ОШ Српски језик Вулкан издаваштво 40001СРП8СРП Читанка 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе  
86. 8 ОШ Српски језик Вулкан издаваштво 40001СРП8СРП Граматика 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе  
87. 8 ОШ Српски језик Вулкан издаваштво 40001СРП8СРП Радна свеска 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе  
88. 8 ОШ Енглески језик The English Book doo 40026СРП8ЕНГ Project 5, Serbian Edition, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)  
89. 8 ОШ Историја Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 40034СРП8ИСТ Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица  
90. 8 ОШ Географија Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 40037СРП8ГЕО Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица  
91. 8 ОШ Физика Сазнање 40053СРП8ФИЗ Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе  
92. 8 ОШ Физика Сазнање 40053СРП8ФИЗ Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица  
93. 8 ОШ Математика Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) 40058СРП8МАТ Математика 8, за осми разред основне школе  
94. 8 ОШ Математика Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) 40058СРП8МАТ Збирка задатака из математике 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица  
95. 8 ОШ Хемија Вулкан издаваштво 40075СРП8ХЕМ Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе  
96. 8 ОШ Хемија Вулкан издаваштво 40075СРП8ХЕМ Хемија 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; ћирилица  
97. 8 ОШ Немачки језик Klett Издавачка кућа доо 75016СРП8НЕМ Magnet neu 4,немачки језикза осми разред основне школе,други страни језик,четврта година учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)  
98. 8 ОШ Ликовна култура Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) 75028СРП8ЛИК Корак ближе, Ликовна култура за осми разред основне школе; ћирилица  
99. 8 ОШ Музичка култура БИГЗ школство доо 75035СРП8МУЗ Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица  
100. 8 ОШ Информатика и рачунарство Дата Статус д.о.о. 80094СРП8ИНФ Информатика и рачунарство 8 за осми разред основне школе; ћирилица  Списак уџбеника за школску 2022/2023 годину
 
 
   
   
   
   

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај